Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

översikt på engelska

— översättning och exempelmeningar

survey

Kom ihåg det när ni gör er översikt.
subdirectory_arrow_right Bear that in mind while you conduct your survey.
lägg till

Exampel meningar till översikt

Jag skickar en översikt över nästa veckas operationer senare i dag.
subdirectory_arrow_right I'll send you a written summary of next week's agenda this afternoon.
Visa taktisk översikt med nuvarande kurs.
subdirectory_arrow_right Computer, display tactical overview of our current course.
Vi har skickats hit för att göra en preliminär översikt över byggnader och utrustning.
subdirectory_arrow_right We have been sent to perform a preliminary survey of buildings and equipment.
Kom ihåg det när ni gör er översikt.
subdirectory_arrow_right Bear that in mind while you conduct your survey.
Det här är en översikt över Moyez-målet.
subdirectory_arrow_right And I prepared, at Mr. Milton's request, an overview of the Moyez case.
Det finns inga resultat, ingen översikt, inga anteckningar.
subdirectory_arrow_right There's no conclusion. There's no summary. No notes.
Sedan kommer en översikt på Trias.
subdirectory_arrow_right And then there's the overview of the Triassic.
En översikt, sen kan vi låtsas.
subdirectory_arrow_right Just the outline, sir. Then we can pretend.
Har ni en översikt över klubbens parkering?
subdirectory_arrow_right Do you have an overview of the card club parking lot?
Låt oss titta på nästa sektion vilken innefattar senatens översikt över Starkwoods fältoperationer.
subdirectory_arrow_right Let's review the next section, which concerns senate oversight of Starkwood field operations.
Jag har en översikt av varje frisyr du har haft för min bräda.
subdirectory_arrow_right I have a survey of every hairstyle you've had for my board.
Personlighet översikt:
subdirectory_arrow_right Personality overview.
Ge mig en allmän översikt.
subdirectory_arrow_right Just give me the overview.
Jag har tagit mig friheten att skissa dessa arbetsflödesdiagram vilket ger en översikt på våra olika arbetsuppgifter. och tillvägagångssättet för vår banbrytande app
subdirectory_arrow_right All right, I've taken the liberty of drafting these workflow charts which outline our various duties and the path we will follow as we develop our ground-breaking new app.
Kan du ge mig en översikt över alternativen?
subdirectory_arrow_right Uh, can you give me an overview of the options?
Vill du ge en snabb översikt av min...
subdirectory_arrow_right Do you want to make it a short overview about my--
Jo, vi har en generell översikt.
subdirectory_arrow_right I mean, we have a broad overview, but we don't share investor info here.
Jag begär en psykisk utvärdering och en översikt över alla psykologiska tester.
subdirectory_arrow_right I request psychiatric consultation and review of prior and current mental health testing.
Kan du ge mig en översikt?
subdirectory_arrow_right Could you give me an overview, like...
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar