Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överskrider på engelska

— översättning och exempelmeningar

exceed

Dina krafter överskrider långt de dödliga människornas.
subdirectory_arrow_right Your powers will far exceed those of mortal men.

overstep

Förlåt om jag överskrider mina befogenheter.
subdirectory_arrow_right Sir, I'm sorry for appearing to overstep my bounds.
lägg till

Exampel meningar till överskrider

Det som oroar mig är att hertigen överskrider gränsen för måttlighet.
subdirectory_arrow_right What worries me is the grand duke overstepping the bounds of moderation.
Världens säkraste ställe, såvida inte vår sammanlagda vikt överskrider 600 kilo.
subdirectory_arrow_right It's the safest place in the world, provided the combined weight of the two people does not exceed 1400 pounds.
Dina krafter överskrider långt de dödliga människornas.
subdirectory_arrow_right Your powers will far exceed those of mortal men.
Du överskrider dina privilegier, att vara gäst i Mrs Herberts hus.
subdirectory_arrow_right You overstep your privileges in being a guest in Mrs. Herbert's house.
Går ej. 30 % ökning överskrider säkerhetsgränsen.
subdirectory_arrow_right Unable to comply. A 30 percent increase would exceed safety limits.
Om jag överskrider budgeten blir hon fly förbannad.
subdirectory_arrow_right She set a price limit. If I exceed that budget, then there's gonna be hell to pay.
Eftersom du överskrider 25 timmar per vecka, är du kvalificerad för våra hälso och pensions fördelar.
subdirectory_arrow_right Because you now exceed 25 hours per week, you qualify for our health and pension benefits.
Nej, det överskrider inte det.
subdirectory_arrow_right No, it doesn't exceed that.
Förlåt om jag överskrider mina befogenheter.
subdirectory_arrow_right Sir, I'm sorry for appearing to overstep my bounds.
Och om jag inte överskrider, så ser hon bra ut.
subdirectory_arrow_right And if I'm not overstepping my bounds, looking good.
Nu överskrider du dina befogenheter.
subdirectory_arrow_right Now you're overstepping your boundaries, Eric.
Du överskrider säkerhetsreglerna!
subdirectory_arrow_right Drop it. Agent doyle, I am following orders that exceed your security clearance!
Agent Doyle, du överskrider säkerhets sanering...
subdirectory_arrow_right I won't say it again. Agent Doyle, I am following orders that exceed you're security clearance...
Ms Taylor överskrider hennes befogenheter.
subdirectory_arrow_right Ms.Taylor is grossly overstepping her authority.
De äldre religiösa människor fick, desto mer de använder pornografi, och de faktiskt överskrider de icke med 5 eller 10% vid användning av pornografi.
subdirectory_arrow_right The older religious people got, the more they use pornography, and they actually exceed non-religious people, by 5 or 10% in the use of pornography.
När du väl lämnar in dina uppsatser så överskrider de det angivna sidantalet.
subdirectory_arrow_right Your papers, when you bother to turn them in, exceed the assigned page limit.
Du överskrider, inspektör.
subdirectory_arrow_right You overstep, Inspector.
Jag vet att jag faktiskt överskrider mina gränser för att vara här, men jag tror att du kommer, jag tror faktiskt att du vill höra vad jag har att säga.
subdirectory_arrow_right I know that I'm actually overstepping my boundaries by being here, but I think that you're gonna I actually think that you're all gonna want to hear what I have to say.
Ni överskrider gränserna.
subdirectory_arrow_right You have overstepped your bounds.
Men om jag låter alla snorungar med stora ballar och ett paket röka sälja i min bakgård... nåväl, då överskrider tillgången efterfrågan.
subdirectory_arrow_right But if I let any punk with a set of balls and a pack of smokes sell in my backyard... well, then supply is gonna exceed demand.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar