Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

översta på engelska

— översättning och exempelmeningar

the top

Översta våningen i Essex Hotell är stängd.
subdirectory_arrow_right The top floor of the Essex Hotel's closed.

top

Översta hyllan i garderoben.
subdirectory_arrow_right Top shelf in the closet.
lägg till

Exampel meningar till översta

Översta våningen, alltid översta våningen.
subdirectory_arrow_right Top floor. It's always the top floor.
Hissdörrarna på översta våningen är hopsvetsade... och alla måste passera livvakterna.
subdirectory_arrow_right The lift doors on the top floor are welded together and everything goes through the bodyguards.
Det första av de två normalt slutna reläerna, enligt min säkra amperemätare, finns det ingen ström i den översta blå tråden, eller den vita.
subdirectory_arrow_right The first of the two normally closed relays, according to my safe-ammeter... there's no current in the top blue wire, or the white.
Tryck på översta knappen.
subdirectory_arrow_right Push the top button. Very top button. Go ahead, jump.
Ta hissen till översta vaningen, öppna luckan och ga in den vägen.
subdirectory_arrow_right What about taking the elevator to the top floor, open the hatch, goin' in that way? No.
Lås det översta låset så fort jag stänger dörren.
subdirectory_arrow_right Lock the top lock the minute I close the door.
Alice sa att godiset var på översta hyllan, och farbror Tej tog ner dem.
subdirectory_arrow_right Alice said the samosa was... on the top shelf, and Tej uncle came to get the box down for me.
Den ligger i översta lådan till höger.
subdirectory_arrow_right It's the top right-hand drawer. Top right-hand drawer?
Jag hörde också att gymnastikledaren måste ta den översta positionen på pyramiden vid träningarna.
subdirectory_arrow_right I also hear the athletic director has to take the top spot on the pyramid at pep rallies.
När hon blev tillsagd att ta fram utrustningen som användes vid aborten, så tog den svarande fram nio objekt från den översta hyllan av ett skåp i sovrummet.
subdirectory_arrow_right On being asked to surrender the equipment used for the abortion, the defendant produced nine objects from the top of a cupboard in the bedroom.
Ja, mr Cigliutti, pengautväxlingen med Bishop kommer att gå av stapeln i översta sviten på Stratosphere prick kl 7.
subdirectory_arrow_right Yeah, Mr Cigliutti, the money exchange with Drake Bishop will occur on the top floor suite of the Stratosphere at exactly 7pm.
Även fast de 10 översta våningarna föll så kollapsade inte själva byggnaden.
subdirectory_arrow_right Although the top 10 floors of the building fell, the building itself did not collapse.
Jag tar översta lådan. Slutdiskuterat.
subdirectory_arrow_right No I get the top drawer, I've always had the top drawer and this conversation is over!
Du rör på den översta pinnen och håller den undre rak.
subdirectory_arrow_right Now, you move the top stick, and keep the lower one straight, and you never, never let the noodles intimidate you.
Det översta först.
subdirectory_arrow_right The top one first. The top one first.
Det stora på översta hyllan.
subdirectory_arrow_right You know, the big one on the top shelf, the one that his folks gave us.
Problemet blir att komma ut ur hissen på den översta våningen.
subdirectory_arrow_right The trick is going to be on the top floor, coming out of the elevator.
När det inte fungerade delade hon ut korten under det översta kortet och höll tillbaka det åt honom.
subdirectory_arrow_right And when that didn't work, she's dealing the rest of the table cards from just underneath the top of the deck and holding back the top cards for him.
Orsaken till att vi är här är att en städerska hittade en ihjälskjuten man på översta våningen.
subdirectory_arrow_right So actually, the reason that we're here is last night a cleaning lady who works in the building found a gentleman shot to death up on the top floor.
Jag sprang uppför trappan ända upp till översta däcket för att ta reda på vad som stod på.
subdirectory_arrow_right So I got out of the room, I ran up the stairs. All the way up to the top deck to see what was going on,
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar