Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

översyn på engelska

— översättning och exempelmeningar

review

Vid översyn av övervakningsbanden så kommer de från nyhetsbyggnaden.
subdirectory_arrow_right Review the surveillance tapes from the cable news building.

overhaul

En fullständig federal översyn.
subdirectory_arrow_right A complete federal overhaul.
lägg till

Exampel meningar till översyn

Under översyn.
subdirectory_arrow_right Under review.
Jag åkte till en föryngringsklinik för en översyn.
subdirectory_arrow_right I went to a rejuvenation clinic and got an all-natural overhaul.
Håll i kupolmuttrarna! Det är dags för översyn!
subdirectory_arrow_right Hold onto your lug nuts... it's time for an overhaul.
Jag kommer att ge er detta om du ger min Mercedes en översyn.
subdirectory_arrow_right I'll give you this if you give my Mercedes an overhaul.
Han passerade varje behandlingsplan översyn... och fick bra recensioner från disposition kommittén.
subdirectory_arrow_right He's passed every treatment plan review... and got great reviews from the disposition committee.
Å, jag är intresserad av fettsugning, och om det funkar, finns det andra delar av kroppen, som kunde behöva en översyn.
subdirectory_arrow_right Oh, I'm interested in some liposuction, and if that works, I've got some other parts of me that could do with an overhaul.
Han säger att tidningen har gjort en översyn av utlandskorrespondenterna.
subdirectory_arrow_right He says the paper has conducted a review of the foreign desk.
Ända sedan tekniken har funnits Exorcists har använt bandspelare att autentisera ritual Och ge ett rekord för översyn.
subdirectory_arrow_right Ever since the technology has been available exorcists have used tape recorders to authenticate the ritual and provide a record for review.
Maskineriet behöver översyn.
subdirectory_arrow_right The machinery does need overhauling.
Komplimanger till cateringen, i utbyte mot en fem-stjärnig översyn av sin bistro på min blogg.
subdirectory_arrow_right Compliments of the caterer, in exchange for a five-star review of his bistro on my blog.
Viking 1 och 2 kommer inte visa en översyn hoss levande organismer
subdirectory_arrow_right Viking is 1 and 2 do not view and review living organisms
Vid översyn av övervakningsbanden så kommer de från nyhetsbyggnaden.
subdirectory_arrow_right Review the surveillance tapes from the cable news building.
En fullständig federal översyn.
subdirectory_arrow_right A complete federal overhaul.
Jag menar, hade jag en översyn som sade att just det, det gjorde jag.
subdirectory_arrow_right I mean, I had a review that said that very thing, I did.
Montera en fullständig intel översyn.
subdirectory_arrow_right Assemble a full intel review.
Du är under officiell översyn.
subdirectory_arrow_right You're under official review.
Och en hastig översyn av kyrkotaket, avslöjar att insamlingen av medel har varit, milt uttryckt, nyckfull.
subdirectory_arrow_right And finally a cursory inspection of the church roof account reveals that fundraising has been, shall we say, erratic, to say the least.
Det var under översyn.
subdirectory_arrow_right It was under review.
Du behöver en övergripande översyn.
subdirectory_arrow_right I could give you some quick fixes, but you need a more comprehensive overhaul.
Antingen Saul Berenson blir återvänt till denna ambassaden snabbt och tyst, eller vi satte Pakistans 2 $ miljarder om året stödpaket i omedelbar översyn.
subdirectory_arrow_right Either Saul Berenson gets returned to this embassy quickly and quietly, or we put Pakistan's $2 billion-a-year aid package under immediate review.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar