Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övertag på engelska

— översättning och exempelmeningar

advantage

Du har ett övertag över mig.
subdirectory_arrow_right You have the advantage on me.
lägg till

Exampel meningar till övertag

Enligt vad jag minns, hade jag inget övertag.
subdirectory_arrow_right I don't particularly remember getting the upper hand.
Då så, dr Övertag, nu ska du få höra.
subdirectory_arrow_right All righty there, Dr Leverage, listen up because here's the real inside scoop.
Det är ett oschyst övertag.
subdirectory_arrow_right That's just an unfair advantage. Advantage?
Se hur dom kastar blickar på oss Är så jäkla malliga, som om de trodde ha ett övertag
subdirectory_arrow_right Look at them just leering at us They're so damn cocky, like they know they have the upper hand
Allt man behöver är rätt övertag...
subdirectory_arrow_right All one needs is the proper leverage.
Inte tillräckligt för att ge oss ett övertag i en strid mot en hel flotta men om din plan fungerar så blir det ingen strid.
subdirectory_arrow_right Not enough to give us the upper hand in a shooting battle against the whole fleet, but if your plan works, there won't be any battles at all.
Då har jag inget övertag och det vet du.
subdirectory_arrow_right Both of them. If I do that I have no leverage, and you know it.
Jag behöver ett övertag.
subdirectory_arrow_right I need leverage.
Har hon Miguel? Doftar det övertag?
subdirectory_arrow_right Is she onto miguel and do I smell leverage?
Och jag mitt övertag.
subdirectory_arrow_right And I found my leverage.
Kontrollerar han Laguerta kontrollerar han utredningen och mitt övertag förringas.
subdirectory_arrow_right If he controls laguerta he controls the investigation, And my leverage disappears.
Då försvinner mitt övertag.
subdirectory_arrow_right And there goes my leverage. Better keep an eye on her.
Bara det är ett övertag mot Lord Liu.
subdirectory_arrow_right This alone, is a major advantage over Lord Liu
Sara var det enda övertag vi hade.
subdirectory_arrow_right Sara was the only leverage we had.
Din enda fördel är att ingen av dem vet att en annan spelare har övertag över dig.
subdirectory_arrow_right Your only advantage is that neither party knows that there's another player that has leverage on you.
Samir, tänk igenom detta, använder du bomben förlorar du ditt övertag.
subdirectory_arrow_right Samir... think for a minute. You use that bomb, you lose your leverage. The President leaves me no choice.
Han tänker använda ditt barn som övertag.
subdirectory_arrow_right He's gonna use your child for leverage.
Ett övertag, .. mot vad Kellan vill ha från oss, ..
subdirectory_arrow_right Leverage... against what Kellan wants from us...
När vårt övertag kommer säger hon antingen sanningen eller så får doktor Tabb ta hennes licens.
subdirectory_arrow_right Once our leverage arrives, she'll either tell us the truth or we tell Dr. Tabb and he revokes her license.
Någon vet att du känner på det sättet, och kommer att använda det mot dig som övertag.
subdirectory_arrow_right Someone knows you feel this way, they'll use it against you as leverage.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar