Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övertalning på engelska

— översättning och exempelmeningar

persuasion

Lite övertalning kan nog komma väl tillpass.
subdirectory_arrow_right A little persuasion might be in order.
lägg till

Exampel meningar till övertalning

Pojkarna lär behöva lite övertalning... för att fortsätta.
subdirectory_arrow_right The boys will need a little firsthand persuasion... in order to keep going.
Med övertalning.
subdirectory_arrow_right Persuasion.
Lite övertalning kan nog komma väl tillpass.
subdirectory_arrow_right A little persuasion might be in order.
Lite övertalning?
subdirectory_arrow_right A little persuasion?
Med lite övertalning kan han berätta allt om Krasnevin.
subdirectory_arrow_right With a little persuasion, he could tell us all about Krasnevin.
List, charm, övertalning...
subdirectory_arrow_right Guile, charm, persuasion...
Om infödingarna ska omvändas så måste det ske med övertalning, inte med våld.
subdirectory_arrow_right If the natives are to be converted to our ways then it will be by persuasion and not by force.
Men det är efter ivrig övertalning och delvis för att rädda ert liv.
subdirectory_arrow_right I yield upon great persuasion, and partly to save your life, for I was told you were in a consumption.
Liksom alla råd i karriären all varsam övertalning och puffar om att jag förspillde mitt liv...
subdirectory_arrow_right Like I needed all that career advice? The gentle persuasion the little nudges about how I was wasting my life'?
Mer en försiktig övertalning.
subdirectory_arrow_right More like gentle persuasion.
Er vän här, Georgia... Vi besökte er när vi hörde att ni gav husrum åt desertörer och han berättade, efter en del övertalning, att ni var här. Vi har letat på hela berget.
subdirectory_arrow_right Now, your friend Georgia here... we went down to visit you when we heard you were harboring' deserters, and he told us after some persuasion you were up here, we were up and down this mountain,
Mr. Stryker har kraftfulla metoder för övertalning, även mot en så stark mutant som Charles.
subdirectory_arrow_right Mr Stryker has powerful methods of persuasion, even against a mutant as strong as Charles.
Du ser mottaglig ut för lite övertalning.
subdirectory_arrow_right You do seem open to a little persuasion.
Övertalning.
subdirectory_arrow_right Persuasion.
Jag har alltid försökt att lösa fundamentala problem genom övertalning och moralisk auktoritet.
subdirectory_arrow_right I have always tried to solve basic problems through persuasion and moral authority.
Mördarna gillar övertalning, de kanske överbelastade den.
subdirectory_arrow_right Given the killer's appetite for sexual persuasion, maybe they blew the circuit.
Grekerna uppfann tragedin, komedin, geometri, filosofi, biologi, demokrati, historia, prisutdelningar, övertalning, korrektur, interpunktion, politik, boxningshandskar, lindansning samt ångmaskinen.
subdirectory_arrow_right The Greeks invented tragedy, comedy, geometry, philosophy, biology, democracy, history, prize-giving, persuasion, proof, punctuation, politics, boxing gloves, tightrope-walking and the steam engine.
Introduktioner leder till samtal som leder till inbjudan till samlag med fel övertalning.
subdirectory_arrow_right Introductions lead to conversations lead to invitations of intercourse with the wrong persuasion.
Nej, jag använde bara lite övertalning.
subdirectory_arrow_right No, I mean, I just had to use a little... persuasion, that's all.
Ger han mig problem så har jag alltid övertalning och skäl.
subdirectory_arrow_right And if he gives me trouble, I always have persuasion and reason.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar