Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överträffar på engelska

— översättning och exempelmeningar

exceed

Hans krafter överträffar mina.
subdirectory_arrow_right His power does exceed my own.
lägg till

Exampel meningar till överträffar

Verkligheten överträffar dikten.
subdirectory_arrow_right Fact surpassing fiction.
Förenat med parningsstrukturens ekonomiska fördelar överträffar det de tilltagande perversionerna.
subdirectory_arrow_right With the economic advantages of the mating structure it far surpasses any disadvantages in increased perversions.
En förnäm kvinna som överträffar er standard.
subdirectory_arrow_right A woman of such distinction as to far exceed your standards.
Hans krafter överträffar mina.
subdirectory_arrow_right His power does exceed my own.
Min kapacitet överträffar människans.
subdirectory_arrow_right I am designed to exceed human capacity, mentally and physically.
Min kapacitet överträffar människans.
subdirectory_arrow_right I am designed to exceed human capacity.
Min kapacitet överträffar människans. Både mentalt och fysiskt.
subdirectory_arrow_right I am designed to exceed human capacity, both mentally and physically.
Konungen slog vad om att Laertes icke i ett dussin stötar mellan er överträffar er med tre.
subdirectory_arrow_right The king, sir, hath laid, sir, that in a dozen passes between you and him he shall not exceed you three hits.
Du säger alltid att bara en dålig lärling inte överträffar mästaren.
subdirectory_arrow_right Leonardo, you've always said that it's a poor apprentice who can't surpass her master.
Då händer det ibland att villkoren överträffar mina fönrväntningar.
subdirectory_arrow_right It then sometimes happens that the conditions exceed my expectations.
Efter några dagars drill överträffar de VMI:s kadetter.
subdirectory_arrow_right A few more days of drill, and my boys will surpass the cadets of VMI.
Carolingians ni överträffar även Herren själv med ert kätterka sökande efter kunskap.
subdirectory_arrow_right Carolingians... you surpass even the Jesuits in your heretical search for knowledge.
Vid den här tidpunkten Jeremy överträffar Ray Porter som en älskare till Mirabelle för vad han erbjuder henne är kärleksfullt och sant.
subdirectory_arrow_right At this point... Jeremy surpasses Ray Porter as a lover of Mirabelle... because what he offers her..
Vet du varför den här hamburgaren överträffar Big Boy?
subdirectory_arrow_right You know why this hamburger surpasses the Big Boy?
Du överträffar till och med mina höga förväntningar.
subdirectory_arrow_right You exceed even my high expectations.
Jag hörde att i meter och rim överträffar ingen prinsessan av Thryce.
subdirectory_arrow_right I heard that in the art of meter and rhyme, nobody surpasses the Princess of Thryce.
Hierarkierna ifrågasätts och eleven överträffar läraren.
subdirectory_arrow_right The hierarchy is challenged. Student surpasses the master.
Republikens egna affärer på svarta marknaden överträffar Mandalores.
subdirectory_arrow_right The republic's own dealings with the black market far surpass mandalore's.
Jag må komma till korta beträffande mina meriter men jag överträffar vida de andra beträffande ärlighet.
subdirectory_arrow_right And, sir, where I may fall short in terms of résumé... I apparently far exceed the rest in terms of honesty.
Han är ingen Gannicus men han överträffar i entusiasm.
subdirectory_arrow_right The man is no Gannicus, yet he surpasses in enthusiasm.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar