Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övertygar på engelska

— översättning och exempelmeningar

convince

Er cyniska inställning övertygar mig inte.
subdirectory_arrow_right You won't convince me that you're cynical.
lägg till

Exampel meningar till övertygar

Om vi övertygar älvan om att vi vill hjälpa henne så kanske hon visar oss kursen till ett visst gömställe.
subdirectory_arrow_right If we impress the pixie, convince her we're eager to help her, the wench may chart our course to a certain hiding place.
Vi ska visa hur viktigt det är att ni övertygar era ledare.
subdirectory_arrow_right We will show you how important it is to convince your leaders.
Om våra fiender övertygar britterna om att ni inte kan regera i Siam är våra vatten snart fulla av fartyg.
subdirectory_arrow_right If enemies of ours, with lies such as this can convince British that you are unfit to be ruler of Siam our seas will soon be thick with ships, greedy for conquest.
Om Ers Höghet vittnar till deras fördel, och på nåt sätt övertygar juryn om att de inte tog diamanten.
subdirectory_arrow_right If Your Highness were to testify on their behalf... Somehow convince the jury that they didn't even take the diamond.
Er cyniska inställning övertygar mig inte.
subdirectory_arrow_right You won't convince me that you're cynical.
Men det övertygar mig inte.
subdirectory_arrow_right But it's not going to convince me.
Ni övertygar mig inte, överste.
subdirectory_arrow_right You don't convince me, Colonel.
Ni övertygar inte en jury utan bevis.
subdirectory_arrow_right Well, you'll never convince a jury without proof.
Du övertygar ingen annan, och du övertygar inte dig själv heller.
subdirectory_arrow_right You don't convince anyone else and you don't really convince yourself.
Inget du säger eller gör övertygar dem om att du inte är en tjallare.
subdirectory_arrow_right Nothing you ever say or do is ever gonna convince them that you're not a rat.
Om ni övertygar dem, gör vi bytesaffären i morgon. Ni och Irina mot de sex soblarna.
subdirectory_arrow_right Tomorrow, if you convince them, the Soviets and I will trade you and Irina for the six sables.
Du övertygar oss, så övertygar vi resten.
subdirectory_arrow_right You convince us, we'll convince the rest.
En demonstration kanske övertygar.
subdirectory_arrow_right Perhaps a demonstration would convince you.
Förvirringen övertygar henne att det var en dröm.
subdirectory_arrow_right The disorientation will help convince her that it was all a dream.
Det här kanske övertygar er...
subdirectory_arrow_right Maybe this will convince you.
Vi blir en stabiliserande kraft i kvadranten. Vi sammanför sekterna och övertygar dem om att freden ligger i allas intresse.
subdirectory_arrow_right Together, we would represent a stabilizing force in this part of the Quadrant... bring the factions together, convince them that an end to violence would be in everyone's best interest.
Ibland övertygar jag nästan mig själv.
subdirectory_arrow_right Sometimes I can... almost convince myself.
Om inte det övertygar dig, så vet jag inte.
subdirectory_arrow_right If that little display doesn't convince you,
Om vi övertygar goa'ulden att dela med sig av kunskapen...
subdirectory_arrow_right Colonel... Imagine if we convince this Goa'uld to share that knowledge.
Men om du övertygar henne...
subdirectory_arrow_right But if you convince her...
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar