Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övertygelse på engelska

— översättning och exempelmeningar

conviction

Min far var mormon av religiös övertygelse.
subdirectory_arrow_right My father was a Mormon, by religious conviction.

persuasion

Vi har Asiatisk övertygelse, jordnötssmöriga, choklad deluxe.
subdirectory_arrow_right We got Asian persuasion, butter pecan freakin', chocolate deluxe.
lägg till

Exampel meningar till övertygelse

Min far var mormon av religiös övertygelse.
subdirectory_arrow_right My father was a Mormon, by religious conviction.
Vilken övertygelse tvingar er att ha förhållanden?
subdirectory_arrow_right What conviction forces you to have affairs?
Hans övertygelse är märklig.
subdirectory_arrow_right His conviction is curious. But you've encountered such cases very often, Dr. Edwardes.
Du säger det utan övertygelse.
subdirectory_arrow_right There's no conviction in your voice.
Försök att förstå min tro, min djupa övertygelse.
subdirectory_arrow_right Oh, Marcus, try to understand my faith, my beliefs, my very deep beliefs.
Jag kan se honom stå vid kartan, och med övertygelse peka ut Medelhavets ömma punkt.
subdirectory_arrow_right Clark I can see him now at his map and his persuasive way with his pointer, pointing out the soff belly of the Mediterranean.
Jag tror att vem som helst som ärligen vill bedöma... hans politiska övertygelse... snart kommer till slutsatsen... att han inte är nån anhängare av president Nixon.
subdirectory_arrow_right I think anyone who would want to honestly assess... what his political persuasions are, would... I think come to the conclusion, quite quickly... that he is not a supporter of President Nixon.
Jag har hebreisk övertygelse men han som representerar dig tillhör en av israels förlorade stammar vilken borde ha förblivit förlorad.
subdirectory_arrow_right Let me tell you, I am of the Hebrew persuasion, but that guy who handles you is a member of one of the lost tribes of Israel that should have remained lost.
Vi har Asiatisk övertygelse, jordnötssmöriga, choklad deluxe.
subdirectory_arrow_right We got Asian persuasion, butter pecan freakin', chocolate deluxe.
Skulle man kunna säga att du har fått honom att tro att du har samma övertygelse?
subdirectory_arrow_right Would it fair to assume that you've led him to believe that you are of a similar persuasion?
Mr. Mars trodde att till naturen till ditt fall, skulle det kunna vara välgörande med en detektiv med kvinnlig övertygelse.
subdirectory_arrow_right Mr. Mars thought that, due to the nature of your case, it might be beneficial for you to have a detective of the female persuasion.
Minns du vad du sa om övertygelse?
subdirectory_arrow_right What about Persuasion? You told me.
Och er övertygelse?
subdirectory_arrow_right And what is your persuasion? Do you mean my religion?
Menar ni min religion? Ja, er övertygelse?
subdirectory_arrow_right Yeah, your persuasion.
Hur är det att vara av afrikansk övertygelse egentligen?
subdirectory_arrow_right What's it like being with the African persuasion, anyhow, huh?
Den gode herden, fredsprinsen, åstadkom mild övertygelse och underbar visdom.
subdirectory_arrow_right The good shepherd, the prince of peace, bringing gentle persuasion and divine wisdom.
Med rätt sorts övertygelse kan nästan alla lås övertalas att öppnas.-
subdirectory_arrow_right With the right kind of persuasion almost any lock can be convinced to... open.
Tro är inget val, utan en övertygelse
subdirectory_arrow_right Belief is not a matter of choice, but of conviction.
Bara en själslig övertygelse.
subdirectory_arrow_right Just belief, man, Just belief in the soul.
Men jag har en tro, en övertygelse att det inte bara var en olycka, och om det faktum att vi var vänner spelade in.
subdirectory_arrow_right But, you see, I have this belief, this conviction that it wasn't just an accident and that, I was wondering if the fact that we were friends, if that played any part.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar