Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övervägande på engelska

— översättning och exempelmeningar

consideration

En sån händelse krävde omsorgsfullt övervägande.
subdirectory_arrow_right Such an occasion demanded the most careful consideration.

predominantly

Befolkningen är övervägande från Mellanöstern.
subdirectory_arrow_right The demographics of the area are predominantly Middle Eastern.

consider

Jag ska ta det under övervägande, Uria.
subdirectory_arrow_right I will consider it, Uriah.
lägg till

Exampel meningar till övervägande

Radioröst Först växlande, senare övervägande nordlig.
subdirectory_arrow_right ... first variable, and then predominantly from the north.
Just därför bör ni ta det i övervägande.
subdirectory_arrow_right Then for that very reason, please give it more serious consideration.
Denna långa rad väpnade brott, kännetecknas av en kallblodig råhet, kulminerade i det fall som nu är under övervägande, den väpnade rånet mot Carons juvel butik.
subdirectory_arrow_right This long series of armed offenses, characterized by a cold-blooded brutality, culminated in the case now under consideration, the armed robbery of the Caron jewelry store.
Jag skulle vilja reservera följande för ytterligare övervägande.
subdirectory_arrow_right And now, if I may, I'd like to mark down the following ones for further consideration.
Efter noggrant övervägande...
subdirectory_arrow_right After careful consideration...
Vi har övervägande... övre medelklassens läsare.
subdirectory_arrow_right ... we have a predominantly upper-middle class readership.
Men efter noggrant övervägande utfärdar jag aläggande om prövning.
subdirectory_arrow_right However, upon consideration, I will issue a writ of habeas corpus. Thank you, Your Honour.
Ni spelar övervägande för en vit publik.
subdirectory_arrow_right You play to predominantly... predominantly a white audience.
Tja, jagdon' t tänker förlora Morg Är en politisk övervägande, sir.
subdirectory_arrow_right Well, I don't think losing Morg is a political consideration, sir.
En sån händelse krävde omsorgsfullt övervägande.
subdirectory_arrow_right Such an occasion demanded the most careful consideration.
Mr Hammond, efter noggrant övervägande har jag beslutat... att inte rekommendera er park.
subdirectory_arrow_right After careful consideration, I've decided not to endorse your park.
De ska nog... Efter moget övervägande av situationen. ska den Centauriska Republiken galaxens härskare inte lyfta ett finger.
subdirectory_arrow_right After full consideration of the situation, the great Centauri Republic the lion of the galaxy will do nothing.
Det är långt bort, men värt ett övervägande.
subdirectory_arrow_right It's reaching, but worth consideration.
Jag ska ta det under övervägande.
subdirectory_arrow_right I'll take It Into consideration.
Det meddelades i dag, efter 30 års inbördes strider i Nordirland att ett fredsavtal slutits mellan den övervägande protestantiska har regeringen och Sinn Fein nått en uppgörelse...
subdirectory_arrow_right It was announced today, after almost 30 years ofbloody and seemingly intractable civil conflict in Northern Ireland, that a peace agreement has been reached between the predominantly Protestant government ofthat British-ruled enclave, and the Irish resistance have told CNN that it was the apprehension and slaying
Jag John Jeffries är här i ett övervägande svart bostadsområde i Bedford-Stuyvesant för att få ett mörkare perspektiv.
subdirectory_arrow_right I'm here, John Jeffries, in the predominantly black neighborhood of Bedford-Stuyvesant to get a darker perspective.
Demonstranterna protesterade och hävdade att Los Angeles polisen... har blundat åt dom senaste morden... eftersom offren varit övervägande spansktalande kvinnor... från dom mindre medelklass förorterna i Östra Los Angeles.
subdirectory_arrow_right Protestors demonstrated, and argued that the LAPD... has turned a blind eye to the recent killings... because the victims have been predominantly Hispanic women... in the lower middle-class suburbs of East Los Angeles.
Högsta polischef Bates utesluter kategoriskt... möjlig rasism eller sexism inom Los Angeles polisen... utomstående har känt att den övervägande vita manliga polisstyrkan... i allmänhet har ignorerat minoritetsgrupper och kvinnofrågor.
subdirectory_arrow_right Although Chief Bates has categorically ruled out... the possibility of racism or sexism in the Los Angeles Police Department... outsiders have felt that the predominately white male police force... has in general ignored minority communities and women's issues.
Befolkningen är övervägande från Mellanöstern.
subdirectory_arrow_right The demographics of the area are predominantly Middle Eastern.
Övervägande vind från nord.
subdirectory_arrow_right Predominant winds from the north.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar