Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överväger på engelska

— översättning och exempelmeningar

consider

Om majestät överväger det.
subdirectory_arrow_right If Your Majesty would but consider it.

consideration

Han överväger den säkert noga.
subdirectory_arrow_right I'm sure he'll give it serious consideration.
lägg till

Exampel meningar till överväger

Om majestät överväger det.
subdirectory_arrow_right If Your Majesty would but consider it.
Han överväger den säkert noga.
subdirectory_arrow_right I'm sure he'll give it serious consideration.
Jag överväger det som en möjlighet.
subdirectory_arrow_right I consider it dispassionately as a possibility.
Jag vill först att ni överväger denna neurologiska demonstration av de primära cerebellära funktionerna balans och koordination.
subdirectory_arrow_right First may I offer for your consideration a neurological demonstration of the primary cerebellar functions. Balance and coordination.
Mr Van Hoyten överväger en ny ledning för oss... på grund av ett helt nytt tillvägagångssätt.
subdirectory_arrow_right Mr. Van Hoyten is to consider for us a new management of the grounds in an entirely fresh approach.
Okej, jag önskar att ni överväger mycket noga, en badmössa, ett bad, en flaska, ett armbadsur, diamanten, middags kanonen, havsbrisen och klippans höjd.
subdirectory_arrow_right Alright, I wish you to consider very carefully, a bathing cap, a bath, a bottle, a wrist watch, the diamond, the noonday gun, the breath of the sea and the height of the cliff.
Stannar du aldrig och överväger konsekvenserna av dina handlingar?
subdirectory_arrow_right Do you ever stop to consider the consequences of your actions?
Militärer å andra sidan, överväger alltid riskerna först.
subdirectory_arrow_right Military men, on the other hand, always consider the risks first.
Jag vill att du överväger en befattning på Bartok Industries.
subdirectory_arrow_right I'd like you to consider taking a position here at Bartok Industries. Position?
George vill att du överväger att dra på handskarna igen.
subdirectory_arrow_right George wants you to consider wearing gloves again.
Om ni överväger kontraktet...
subdirectory_arrow_right If you consider of the contract... I have given you that!
Till en stor konstnär. Att ni ens överväger anbudet är belöning nog.
subdirectory_arrow_right That you merely consider my play... is all the fulfillment I require.
Du ska kanske komma ihåg det när du överväger deras bud.
subdirectory_arrow_right You might wanna remember that when you consider their offer.
Vi ber bara att ni lyssnar och överväger det vi har att säga.
subdirectory_arrow_right We don't care about the wisdom of the guides! All we ask is that you listen, question what we say and consider it seriously.
Men läget kräver att vi överväger er plan.
subdirectory_arrow_right But the present situation requires that we consider your plan.
Guvernören överväger att ta in din son, Jesus Shuttlesworth på Big State-universitetet.
subdirectory_arrow_right The governor's made a request that your son, Jesus Shuttlesworth, seriously consider enrolling in his alma mater, Big State.
Ja. För att visa att jag överväger att vara ihop med henne, och ingen annan.
subdirectory_arrow_right Yeah, I'm ready to consider thinking about dating her exclusively.
Överväger hemskolning.
subdirectory_arrow_right Giving homeschooling some serious consideration.
Jag vill berätta vad regeringen överväger... Se upp!
subdirectory_arrow_right I'd like to explain to you the cabinet's considerations.
Om jag överväger detta, Jag menar bara överväger det...
subdirectory_arrow_right If I consider this and I mean just consider it
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar