Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överväldigande på engelska

— översättning och exempelmeningar

overwhelming

Överväldigande är en underdrift.
subdirectory_arrow_right Overwhelming doesn't quite cover it.
lägg till

Exampel meningar till överväldigande

Det var verkligen överväldigande.
subdirectory_arrow_right That was really overwhelming.
En psykisk chock som skapar en nästan överväldigande spänning... som den chockade mste släppa p.
subdirectory_arrow_right A psychic shock which creates an almost overwhelming tension which the person in shock must alleviate.
Höga, överväldigande vågor!
subdirectory_arrow_right Pounding, overwhelming waves. What do you think of that?
Er vänlighet är helt överväldigande.
subdirectory_arrow_right Your kindness is quite overwhelming. Good.
Vi lärde oss det i Dieppe, för då hade vi inte klart för oss hur viktigt det var att ha en överväldigande eldkraft både från luften och på land.
subdirectory_arrow_right Again, I think this was a lesson learned from Dieppe. That we hadn't realised at Dieppe how absolutely essential it was to have an absolutely overwhelming weight of firepower both from the air and from the land.
Jag är väl överväldigande?
subdirectory_arrow_right Overwhelming, am I not?
Passionen blev överväldigande för dem båda.
subdirectory_arrow_right The passion became overwhelming for both of them.
Det blev för överväldigande för mor.
subdirectory_arrow_right It's too overwhelming for Mother.
Det är så överväldigande.
subdirectory_arrow_right [woman] It's so overwhelming.
Att sammanföra världens alla terroristgrupper till en överväldigande styrka för att skapa internationella kriser och politiskt kaos.
subdirectory_arrow_right To consolidate every terrorist group in the world into one cohesive, overwhelming force in order to create international crises and political chaos.
Det måste vara överväldigande, men vi ville visa hur ledsna vi är.
subdirectory_arrow_right I know it must be kind of overwhelming, but, uh... we just wanted you guys to know how sorry we were.
Jag kände sorg också men den var inte överväldigande.
subdirectory_arrow_right I feel a great deal of sadness still, yes, but it wasn't as overwhelming to me.
Säkerheten är överväldigande.
subdirectory_arrow_right The security will be overwhelming.
Efter att ha granskat register från den lägre instansen, som är överväldigande i sin bevis-föring mot den tilltalade, har jag och mina kollegor kommit till slutsatsen att en mer allvarlig mening är påklallad.
subdirectory_arrow_right Having reviewed the record of the lower court, which is overwhelming in its evidence against the defendant, my colleagues and I have come to the conclusion that a more severe sentence is called for.
Det är överväldigande att vara så eftertraktad.
subdirectory_arrow_right It's just a little overwhelming to be pursued like this.
Det är nästan överväldigande.
subdirectory_arrow_right It's almost overwhelming.
Det måste vara överväldigande.
subdirectory_arrow_right It must be overwhelming.
Det måste kännas överväldigande.
subdirectory_arrow_right It must seem a little overwhelming.
Det överväldigande är att det som jag har väntat på hela livet äntligen har inträffat.
subdirectory_arrow_right What is overwhelming, Commander, is knowing that something I have waited for my whole life has finally happened.
Det är överväldigande!
subdirectory_arrow_right It's overwhelming!
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar