Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överväldigar på engelska

— översättning och exempelmeningar

overwhelmed

Hans förmåga överväldigar honom, precis som för dig.
subdirectory_arrow_right He's overwhelmed by his gift, like you've been.
lägg till

Exampel meningar till överväldigar

Säg att hans gästfrihet överväldigar mig.
subdirectory_arrow_right Tell our host his hospitality overwhelms me.
Ers nåd överväldigar mig.
subdirectory_arrow_right Your Grace overwhelms me.
Det kan tyckas att ondskans kraft överväldigar oss och triumferar. Men godheten segrar alltid. Det står i Uppenbarelseboken.
subdirectory_arrow_right Forces of evil may seem to overwhelm us and be triumphant, but goodness will prevail, for it is written in the Book of Revelation.
Jag väntar tills hans bristande logik överväldigar honom.
subdirectory_arrow_right Tuvok, how do you do it? I wait until his own illogic overwhelms him.
Annars överväldigar det en.
subdirectory_arrow_right Otherwise it overwhelms you.
Hans Höghet, Ärkehertigen meddelar mig att min charm överväldigar honom.
subdirectory_arrow_right His Highness, the Archduke informs me that my charms overwhelm him.
Låt mig uthärda detta mörker... som överväldigar mig.
subdirectory_arrow_right Sustain me in the darkness which overwhelms me.
Jag tror att du överväldigar Lenny jag har en present till dig
subdirectory_arrow_right I think you're overwhelming Lenny Here, I've got a present for you
Hans förmåga överväldigar honom, precis som för dig.
subdirectory_arrow_right He's overwhelmed by his gift, like you've been.
Den intensiva koncentrationen överväldigar deras sinnen.
subdirectory_arrow_right The intense concentration required by their studies overwhelms their minds.
Någon form av övermodig stolthet, antar jag, som du tror enkelt överväldigar mig, moln min dom.
subdirectory_arrow_right Some sort of overweening pride, I suppose, that you think simply overwhelms me, clouds my judgment.
Jag öppnar mitt sinne och det nästan överväldigar mig.
subdirectory_arrow_right I open my mind... and it almost overwhelms me.
Röken överväldigar oss snart.
subdirectory_arrow_right The smoke's gonna overwhelm us in a matter of seconds. We need to get out of here.
Jag överväldigar er.
subdirectory_arrow_right I'm overwhelming you. No, no.
Den överväldigar systemet.
subdirectory_arrow_right I think it is that maybe I think it might, like, overwhelm the system.
Gud överväldigar.
subdirectory_arrow_right God overwhelms.
Din själs skönhet överväldigar mitt jag med varje andetag.
subdirectory_arrow_right Granger: the beauty of your spirit overwhelms my being With every breath I take.
Det här tvivlet överväldigar mig och underminerar mig, min älskade.
subdirectory_arrow_right This doubt overwhelms me and undermines me, my love.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar