Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övervinner på engelska

— översättning och exempelmeningar

overcome

Det övervinner hennes lilla fadäs.
subdirectory_arrow_right That's enough to overcome whatever she might have done.
lägg till

Exampel meningar till övervinner

Det övervinner hennes lilla fadäs.
subdirectory_arrow_right That's enough to overcome whatever she might have done.
Man övervinner inte rädslan för att man möter den rakt på.
subdirectory_arrow_right It does not overcome the fear that you meet it straight on.
Den djupsinnige tror att ondskan förbleknar, att hjärtats sår läker och att kärleken övervinner allt.
subdirectory_arrow_right 'A deep man, ' he says, 'believes that the evil eye can wither... that the heart's blessing can heal... and that love can overcome all odds.'
Men de som övervinner sin rädsla får sin rättmätiga belöning.
subdirectory_arrow_right But those who overcome their fears will rightly earn their rewards.
Jag övervinner min blyghet... så att jag kan få saker och ting gjorda.
subdirectory_arrow_right I overcome my shyness... in order to get things done.
En vis man sa en gång att viljan övervinner allt.
subdirectory_arrow_right A wise man once said the human spirit can overcome any obstacle. I can't. Come on!
Ja, jag vet. Innan jag kommer på hur jag övervinner apparaten som blockerar mina krafter.
subdirectory_arrow_right Oh, yes, I know, before I figure out how to overcome the effects of the anti-Prior device.
Men man övervinner den genom att erkänna den, värdera den och köra på.
subdirectory_arrow_right But the way to overcome it is to acknowledge it, validate it and keep on going.
Sann kärlek övervinner allt.
subdirectory_arrow_right Well, because I believe that true love can overcome any problem.
Alla misslyckas nån gång. Det är hur man övervinner det som definierar en.
subdirectory_arrow_right Failure is something we have to live with but it's how you overcome it that defines you.
Seansen visade mig att om vi övervinner detta problem så blir dessa farvattnen våra.
subdirectory_arrow_right My visions show that if we overcome this obstacle, all those who dwell these straits will bow down to our will.
Mark O'Brien visar att mod och ihärdighet övervinner hinder.
subdirectory_arrow_right Mark O'Brien teaches us that courage and perseverance overcome obstacles.
När mörkret övervinner ljuset, så skall det onda övervinna godhet.
subdirectory_arrow_right As darkness overcomes the light, so shall evil overcome goodness.
Övervinner vi våra olikheter så skriver vi historia.
subdirectory_arrow_right If you and I could overcome our differences, we will make history.
Ett, jag går alltid mot faran. Två, jag övervinner oddsen, men inte med muskler utan för att jag bryr mig. Och tre, folk mår bra när det är över.
subdirectory_arrow_right One, I always walk towards danger two, I overcome odds not with muscle, but because I care and three, people feel great when it's over.
De övervinner gamla fejder, och ja de har förmågan att låta ett monster förlåta de synder som ett annat monster har begått.
subdirectory_arrow_right They overcome ancient feuds, and, yes, they are capable of allowing one monster to pardon the great sins of another.
Eller övervinner vi det och överlever?
subdirectory_arrow_right Or will we overcome and survive?
Jag tänker kämpa mot tv tills vi inte bara ser avgrunden utan också övervinner den!
subdirectory_arrow_right I will keep fighting against TV until we not only see the abyss, but until we overcome it!
Vi övervinner allt som hon utsätter oss för.
subdirectory_arrow_right And we will. Whatever she throws at us, we'll find a way to overcome it.
Du övervinner den kraften.
subdirectory_arrow_right Whatever this force is, you'll overcome it.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar