Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övervunnit på engelska

— översättning och exempelmeningar

overcome

Vetenskapen har övervunnit tid och rum.
subdirectory_arrow_right You see, science has overcome time and space.
lägg till

Exampel meningar till övervunnit

Vetenskapen har övervunnit tid och rum.
subdirectory_arrow_right You see, science has overcome time and space.
Harvey har övervunnit inte bara tid och rum, utan också alla invändningar.
subdirectory_arrow_right But Harvey has overcome not only time and space, but any objections.
Och kvinnor har alltid övervunnit min blyghet.
subdirectory_arrow_right And women have always overcome my basic shyness.
Du har övervunnit din rädsla
subdirectory_arrow_right You've overcome your fears.
Hans sinne har övervunnit de lögner Apophis placerat där.
subdirectory_arrow_right His mind has overcome the lies Apophis placed there.
Jag vet att hon övervunnit mycket för att bli normal.
subdirectory_arrow_right I know she's overcome a lot to turn out normal.
Se på allt som vi har gått igenom. Allt vi har övervunnit.
subdirectory_arrow_right I mean, look at everything we've been through everything we've overcome.
Men ikväll ska hon övervinna det inspirerad av de modiga trogna och de rädslorna som dem har mött och övervunnit i dessa desperata tider.
subdirectory_arrow_right But tonight, she insists on overcoming that fear... inspired by the courageous brethren... and the many fears that they have faced and overcome in these desperate times.
Han har övervunnit anordningen.
subdirectory_arrow_right He's overcome the device.
Titta på allt du har övervunnit.
subdirectory_arrow_right Look at all you've overcome.
Om alla svårigheter du övervunnit.
subdirectory_arrow_right About the hardships you've overcome
Vilket är det största hindret du har övervunnit?
subdirectory_arrow_right What's the biggest obstacle you ever had to overcome?
Inte med styrka, men med kärlek inte med list men med Guds visdom inte med ilska och hat, men med tapperhet har vi övervunnit de många fienderna till vår tro och vår moderland.
subdirectory_arrow_right Not with strength, but with love; not with cunning, but with the Lord's wisdom; not with anger and hatred, but with bravery have we overcome the many enemies of our faith and our Motherland.
Och mörkret har inte övervunnit det.
subdirectory_arrow_right And the darkness has not overcome it.
Jag har övervunnit många skrämmande saker.
subdirectory_arrow_right I've overcome many frightening things.
Sålunda anbefaller jag dig, du avskyvärda drake... i det felfria lammets namn... som övervunnit trädet och ormen... besegrat lejonet och draken... att lämna denna kvinna och hennes ofödda barn.
subdirectory_arrow_right Therefore, I adjure you, profligate dragon, in the name of the spotless Lamb, who has trodden down the asp and the basilisk... and overcome the lion and the dragon, to depart from this woman and her unborn child,
Jag skickar listor på namnförslag till barnet, hittar på berättelser om vårt framtida liv, påminner henne om andra ödesförföljda älskare genom tiderna, såna som har övervunnit stora hinder, som Romeo och Julia, Lolita och gamlingen, Susan Sarandon och Tim Robbins.
subdirectory_arrow_right I write lists of names for the baby, compose short stories about the future of our relationship, remind her of other star-crossed lovers throughout history who have overcome great obstacles to be together, Romeo and Juliet, Lolita and the old guy, Susan Sarandon and Tim Robbins.
Vill du inte höra om svårigheterna de har övervunnit?
subdirectory_arrow_right Don't you want to hear about the obstacles they've overcome?
Du har övervunnit så mycket.
subdirectory_arrow_right You've overcome so much.
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
subdirectory_arrow_right The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar