Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övre på engelska

— översättning och exempelmeningar

upper

Övre regionala kupoler, extrem expansion!
subdirectory_arrow_right Upper regional domes, immensely expansive.

late s

Offret är i övre trettioårsåldern.
subdirectory_arrow_right Victim is in her late thirties.
lägg till

Exampel meningar till övre

Rapportera till mr Pitt på övre däck.
subdirectory_arrow_right Report to Mr. Pitt on the upper deck.
Övre, västra R-avdelningen, snabbt.
subdirectory_arrow_right Give me Upper West R, quick.
En dag ska vi ta oss förbi forsen och sätta båtar på övre floden.
subdirectory_arrow_right Someday we'll have a portage past the rapids and boats on the upper river.
Övre luckan öppen!
subdirectory_arrow_right The upper hatch is sprung!
Jag har alltid hört att vr sköna stats övre del... var ett konstigt ställe.
subdirectory_arrow_right I've always heard this Upper Peninsula of our fair state was a queer place.
Han är vid lucka 15, övre planet.
subdirectory_arrow_right He's at Window 15, upper level. Hurry.
Party in övre slafen i nr 7.
subdirectory_arrow_right Party in upper 7.
Rosella, det är party i övre slafen i 7.
subdirectory_arrow_right Hey, Rosella, there's a party in upper 7.
Hej, det är party i övre slafen i 7.
subdirectory_arrow_right Hey, there's a party in upper 7.
Tack, tack, nästan lika goda, som i övre våningen
subdirectory_arrow_right Thanks. Almost as good as on upper level.
Kung Ptolemaios, härskare över Övre och Nedre riket son till Ra, Horus och Thoth...
subdirectory_arrow_right His Divine Majesty, my Lord Ptolemy lord of the Upper and Lower regions son of Ra, of Horus and of Thoth, beloved of...
Hell, Kleopatra, frände till Horus och Ra, solens och månens gunstling dotter till Isis, drottning över Övre och Nedre riket.
subdirectory_arrow_right All hail Cleopatra, kindred of Horus and Ra beloved of the moon and sun, daughter to Isis and of Upper and Lower Egypt, queen.
Det finns ett flertal skottskador på ansiktets vänstra sida... på vänstra sidan av halsen och omkring vänstra övre bröstkorgen.
subdirectory_arrow_right There are multiple gunshot wounds on the left side of the face the left side of the neck at about the left upper thorax.
Och liknande skador återfinns på den vänstra övre bröstkorgen.
subdirectory_arrow_right And similar wounds are found on the left upper thorax.
Jag är nästan igenom till de övre anodlagren.
subdirectory_arrow_right I'm almost through to the upper positive plates.
Övre anodlagren?
subdirectory_arrow_right Upper positive plates? Maybe you are right.
Öppningen genom vilken sanden rann, var så liten att det tycktes som om nivån i det övre glaset aldrig förändrades.
subdirectory_arrow_right The aperture through which the sand runs is so tiny... that first it seems as if the level in the upper glass... never changes.
Aurignacienkulturen eller övre Perigordian?
subdirectory_arrow_right Aurignacian or Upper Perigordian?
Fotocell, övre vänstra kvadranten.
subdirectory_arrow_right Photoelectric cell, upper left quadrant.
Men som jag visade förra veckan om undersidorna på tinningloberna försiktigt dras isär kan den övre delen av hjärnstammen ses.
subdirectory_arrow_right Yet, as I demonstrated in my lecture last week, if the under aspects of the temporal lobes are gently pulled apart, the upper portion of the stem of the brain can be seen.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar