Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övrig på engelska

— översättning och exempelmeningar

other

All övrig personal följer efter på vår signal!
subdirectory_arrow_right All other personnel will follow on our signal!
lägg till

Exampel meningar till övrig

Oftast vet han inte att jag är där. Övrig tid oroar han sig för att jag ska göra fel.
subdirectory_arrow_right Half the time he doesn't know I'm there... and the other half he's worried I'll make a mistake.
Tre de enda fingeravtrycken på mordvapnet var hennes, och fyra all övrig personal på slottet hade säkra alibin.
subdirectory_arrow_right Three: There were no fingerprints on the murder weapon other than hers. And four:
Mitt hem och all övrig egendom ska stå under förvaltning, enligt det bilagda dokumentets villkor.
subdirectory_arrow_right As for my home and all other property, these shall be placed in trust, in accordance with the terms of that certain instrument executed herewith.
Och vid varje övrig tid i historien skulle de hänga er båda för det
subdirectory_arrow_right And at any other time in history they'd hang the both of you for it.
All övrig personal följer efter på vår signal!
subdirectory_arrow_right All other personnel will follow on our signal!
Jag vill prata med övrig personal som var här när hon rymde.
subdirectory_arrow_right I'd love to talk to any other staff that was here when she escaped.
Övrig kommunikation, då?
subdirectory_arrow_right And the other media?
Fältet har stängts för all övrig trafik.
subdirectory_arrow_right The airport is closed to any other traffic.
Musiken är en inre resa och övrig framgång är bara grädden på moset.
subdirectory_arrow_right Their music is much more of an inner journey. Any other success is just cream on the cake.
I övrig är det fritt fram.
subdirectory_arrow_right But feel free to use all other spaces.
Vanligtvis med övrig apparatur.
subdirectory_arrow_right Usually with the other utilities.
Vi följer den medan rovfågeln täcker övrig terräng.
subdirectory_arrow_right We'll follow it while the raptor covers all other terrains.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar