Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

absorberar på engelska

— översättning och exempelmeningar

absorb

Det absorberar många olika energiformer: värme, radioaktivitet, solstrålning...
subdirectory_arrow_right It'll absorb energy in many forms heat, nuclear, solar, static.
lägg till

Exampel meningar till absorberar

Och när vi står här i hans skugga känn hur din sorg ger vika när jag absorberar den genom mina handflator och till mina händer.
subdirectory_arrow_right Even now as we stand here in his shadow feel your grief subside as I absorb it through my palm and into my hand.
Partiklarna omvandlas till energi plasma som våra sköldar absorberar.
subdirectory_arrow_right With one exception. The particles would turn into high-energy plasma which our shields could absorb and redirect into space.
Mikroskopiska livsformer som absorberar andra organismer för att överleva, inte så ovanligt men de här förvandlas till de organismer de har absorberat.
subdirectory_arrow_right They're microscopic life forms which absorb other organisms to survive. That in itself isn't so unusual, but coalescents become the organisms, right down to the cellular level.
De absorberar näring från rymden.
subdirectory_arrow_right My guess would be that they absorb nutrients directly from space.
Det absorberar många olika energiformer: värme, radioaktivitet, solstrålning...
subdirectory_arrow_right It'll absorb energy in many forms heat, nuclear, solar, static.
Era sköldar absorberar olika former av energi, vi kanske...
subdirectory_arrow_right These shields of yours... They obviously absorb different forms of energy. Maybe we...
Havet absorberar mycket av strålningen.
subdirectory_arrow_right The ocean will absorb a large portion of the radiation.
Alla betalda jobb absorberar... och försämrar sinnet.
subdirectory_arrow_right All paying jobs absorb... and degrade the mind.
De absorberar allt som finns i vattnet.
subdirectory_arrow_right They absorb whatever's in the water.
Allt levande absorberar radioaktivt kol-14, via sina kroppar, växter via fotosyntes, djur via den biologiska kedjan.
subdirectory_arrow_right All living things absorb radioactive carbon 14 into their bodies plants through photosynthesis animals from the food chain.
Kalksten absorberar solljus och håller rankorna varma på nätterna.
subdirectory_arrow_right Limestones absorb the sunlight. Keep the vines warm at night.
Den här stenen absorberar strålningen.
subdirectory_arrow_right I now have a rock that will absorb the radiation.
Patienten fick en kelatkomplexbindare kallad British Anti-Leukocyte, vilket absorberar kvicksilvret under de kommande dagarna.
subdirectory_arrow_right The patient has been administered a chelator called British Antileukocyte which will absorb the mercury over the next several days.
Jag absorberar andras förmågor, men bara när de är nära mig.
subdirectory_arrow_right No, I... I kind of absorb the abilities of others, but only when they're close. Hmm?
Leran absorberar även gifter som finns i många växter som elefanterna äter.
subdirectory_arrow_right The clay also helps to absorb the toxins found in many leaves that the elephants eat.
Du absorberar andras krafter.
subdirectory_arrow_right You absorb abilities from other people.
Du absorberar alla förmågor du kommer i närheten av osynlig med mig, flugit och läst tankar.
subdirectory_arrow_right Now, you absorb all these abilities you find, yeah?
Den absorberar gula solstrålar under tiden jag flyger där.
subdirectory_arrow_right To help absorb yellow sun rays during my flight there.
Du absorberar förmågor.
subdirectory_arrow_right Now, you absorb all these abilities you find.
Vilken smärta du än utsätter dem för, så absorberar de det som om det var deras smärta, och allt du gör är att ge tillbaka den.
subdirectory_arrow_right Whatever pain you give them, They absorb it, Like it was theirs all along,
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar