Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

begär på engelska

— översättning och exempelmeningar

desire

Begär fördunklar mitt syfte.
subdirectory_arrow_right Desire clouds my reason.

ask

Begär biljetter till samma plats.
subdirectory_arrow_right Ask for tickets to that same place. $8.46, including tax.
lägg till

Exampel meningar till begär

Han säger att själen är begär... och att livet handlar om begär.
subdirectory_arrow_right He says the soul is desire. And that the whole of life is desire.
När jag eller ni, folket, ställer frågor och begär bevis har svaret uppifrån alltid varit: nationens säkerhet.
subdirectory_arrow_right When my office or you, the people, asked those questions, demanded evidence the answer from on high has always been: national security.
Min åtrå begär inget av dig.
subdirectory_arrow_right My desire asks nothing of you.
Hon ska ha begär för mig... jag kommer att tömma hennes liv in i min hals... och tar tillbaka kärleken som jag miste för så länge sedan.
subdirectory_arrow_right She must desire me... before I empty her life into my throat... and take back the love I lost so long ago.
Polishelikopter 1 begär tillstånd att flyga över flygplatsen.
subdirectory_arrow_right Long Beach Tower, this is L.A.P.D. Air One in pursuit of suspect, requesting permission to cross airfield.
Man frågar inte om hjälp i Amerika, man begär hjälp.
subdirectory_arrow_right You don't ask for help in America. You demand it.
Befälhavare Lock beordrar begär ett omedelbart möte.
subdirectory_arrow_right Commander Lock demands... Requests your immediate counsel, sir.
Den här världen verkar styras av begär. Av dina begär.
subdirectory_arrow_right But it's not my desire, it's your desire.
Världarna styrs av våra begär, och vårt begär är att hitta henne.
subdirectory_arrow_right These worlds were fuelled by our desires, right? Well, our desire is to find her.
Det familjeliv han begär ena minuten förkastar han strax och begär frihet.
subdirectory_arrow_right The family life that he craves one minute, he rails against the next, demanding freedom.
Känn efter om ni är lugna eller spända... nöjda eller arga, utan begär eller uppfyllda av begär.
subdirectory_arrow_right Note whether you are feeling calm or agitated... content or angry... without desire or filled with desire.
Den dag skall komma då denna församling nått större mognad och begär garantier för de svartas och latinamerikanskas liv i detta land vilka till sitt flertal är infödda eller naturaliserade medborgare.
subdirectory_arrow_right One day this assembly will acquire enough maturity to demand equal rights for blacks and Latin Americans living in this country as they awaken from the long, brutal sleep to which they've been subjected.
Jag har ätit nonstop hela dagen och haft konstiga begär.
subdirectory_arrow_right I've been eating nonstop all day long and I've had weird cravings.
Om jag begär omplacering, de kommer fråga varför.
subdirectory_arrow_right If I request reassignment, they're gonna ask why.
Den känner inget eget begär, så den jagar och konsumerar andras begär.
subdirectory_arrow_right Feels no desire of its own, so it hunts and consumes the desires of others.
Jag tror att jag har det lättare med andliga begär än jordiska begär.
subdirectory_arrow_right I think I have an easier time with spiritual desire than earthly desire.
Att veta att hon har andra begär och erbjuda henne utlopp för det.
subdirectory_arrow_right Just to know that she has some other desire And you offer her that desire.
Om jag behandlar mitt begär efter droger inte som ett behov utan som en sjukdom så innebär det att det måste finnas ett botemedel.
subdirectory_arrow_right If I treat my desire for drugs not as a craving, but as a sickness, that means there must be a cure.
Det beror på vad du begär.
subdirectory_arrow_right Well, that depends on your request.
Ett måttlöst begär efter makt. En omättlig aptit på att härska. Det har länge hyllats av en tyranns slavar.
subdirectory_arrow_right That immoderate desire for power, that unquenchable appetite for rule that has long been dignified by the slaves of tyrants.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar