Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

behandling på engelska

— översättning och exempelmeningar

treatment

Behandling är alltid tråkigt.
Treatment is always boring. Diagnosis—

handling

Var min behandling av båten bra?
Was my handling of the boat all right?
lägg till

Exampel meningar till behandling

Hon kom hit och insisterade på att ni behövde behandling.
Why, she came in here insisting that you needed treatment.
Ni behöver omedelbar behandling.
You need treatment, Mr. Dillert. Immediate treatment.
Men David kommer att få behandling av de bäst specialisterna i landet. Inte för att nämna de tekniska saker detta sjukhuset inte har tillgång till.
But David would get treatment from the best specialists in the country, not to mention technical capabilities this hospital is not prepared to offer.
Jag måste upplysa dig om en alternativ behandling.
It's my duty as your physician to inform you of an alternative treatment. What treatment?
Det är ett skifte från den sociala välfärdens behandling av ojämlikhet och den otrygghet som ojämlikheten skapar mot en polis och bestraffningsbehandling.
This is a shift from the social welfare treatment of inequalities and the insecurity that inequalities generate, toward a police and penal treatment.
Behandling.
You need treatment.
Hon blev hans ansvar Och han förrådde det ansvaret Genom att övertala henne att överge hennes medicinsk behandling Till förmån för religiösa behandlingen:
She became his responsibility and he betrayed that responsibility by persuading her to abandon her medical treatment in favor of religious treatment:
Vi har en slags behandling vi kallar hypnos.
We have a treatment process called hypnosis.
Sergeanten Donald White, som slogs tappert med varlelsen och förlorade sin arm i processen han får nu behandling på USA:s armésjukhus.
U.S. Army Sgt. Donald White, who fought bravely with the creature, and lost an arm in the process, is now undergoing treatment at a U.S. Army hospital.
Så en slutdiagnos och behandling kan bli en utdragen process.
So final diagnosis and treatment could be a lengthy process.
Normal behandling kallas det för ibland måste man använda onormal behandling.
Normal treatment is called normal treatment because sometimes you have to use abnormal treatment.
Normal eller onormal behandling hjälpte inte.
Normal treatment didn't work. Abnormal treatment didn't work.
Du behöver behandling omedelbart.
You need treatment immediately.
Vi påbörjar en behandling, Walt. En pågående behandling.
We're starting a process, Walt, an ongoing process.
Du behöver behandling.
You need treatment.
Du är sjuk och behöver behandling.
You're ill. You need treatment.
Nej, ni behövde behandling.
Prisoner? No, you needed treatment.
Klart för behandling. Behandling?
The treatment is ready.
Denna sista behandling inte var en behandling.
This last treatment wasn't a treatment.
Jag kan inte prata om din behandling.
Miss Winters, I know a little about your case, but I'm not authorized to discuss your treatment.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar