Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

behandlingar på engelska

— översättning och exempelmeningar

treatment

Jag har provat alla behandlingar.
Captain, I've exhausted every viable treatment in my database.
lägg till

Exampel meningar till behandlingar

Alla behandlingar har neutraliserats på några sekunder.
In fact, every treatment I've tried has been neutralized within seconds.
Jag har provat alla behandlingar.
Captain, I've exhausted every viable treatment in my database.
Du hade provat alla behandlingar.
You said it yourself. We've exhausted every medical treatment.
Till exempel, så har jag... ett kvitto här... för sex stycken 28-dagars behandlingar på Piney Woods rehabiliteringsklinik för behandling av fru Harrisons sexmissbruk.
For instance, I have a um... a receipt here... for six 28-day stays at the Piney Woods rehab center for Mrs. Harrison's treatment of sexual addiction.
Jag skulle föredra alternativa behandlingar.
I would like to explore alternate treatment.
Det finns faror med alla behandlingar.
Every treatment has its dangers.
Om det är en tumör så finns det olika slags behandlingar men det finns andra faktorer än storleken.
If it's a tumor, there are a variety of treatment options, but there are variables other than just size.
Allergier, mediciner, tidigare diagnoser, behandlingar vi saknar utgångspunkt, ingen sammanhang.
Allergies, medication, previous diagnoses, treatment We have no baseline, no context for medical treatment. Wow.
Baseballförbundet vill ha de medicinska rapporterna på alla behandlingar.
Major League Baseball's collective bargaining agreement requires medical reports on all treatment.
Om sjukdomen är så långt framskriden kommer vanliga behandlingar inte hjälpa.
That was cruel. If her autoimmune disease is this advanced, usual treatment is not gonna help.
De nya behandlingar verkar fungera.
Unless your new treatment is working.
Jag pratar om beteende modifierings program, sinnesbedövning, kemiska behandlingar, hjärnkirurgi, där många är underskrivna av Försvars Departementet, där CIA kompisen kom ifrån.
I'm talking about behavior modification programs, sensory deprivation, chemical treatment, psychosurgery, many of which are underwritten by the Department of Defense, where the CIA friend came.
Så gjorde man experimentella behandlingar på 50-talet.
It was experimental treatment protocol in the '50s... And they haven't finished yet?
Jag provade alla sorters behandlingar och några lite udda behandlingar.
I tried every treatment known to Western medicine and some unknown to Western medicine.
Pengarna till Walts behandlingar.
The money for Walt's treatment, it's just...
Biotekniska behandlingar i min epidemiologiska arbete,
Biotechnological treatment into my epidemiological work
Spännande från nya former av medicinska behandlingar, genom en bättre förståelse av universum, till livsförändrande andliga uppenbarelser, erbjuder oss dessa naturliga verktyg, förmågan att söka större kunskap.
Ranging from new forms of medical treatment to a better understanding of the Universe to life changing spiritual revelations, these natural tools offer us the ability to seek greater knowledge.
Det finns mycket vi kan lära och det kan mycket väl finnas behandlingsmodeller, särskilt för patientgrupper för vilka konventionella behandlingar är ovärksamma, för vilka den psykadeliska modellen, optimalt utförd, kan bringa en stor förtjänst.
May very well be treatment models, particularly for patient populations for whom conventional treatments are ineffective, for whom the psychedelic model were utilized optimally, may provide great benefit.
Om han får fler anfall bör vi nog överväga olika behandlingar.
You know, we'll keep an eye on him. If he has another seizure, we might have to explore some different treatment options.
Vi har testat alla behandlingar.
We ran every treatment they offered and then we kept going.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar