Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

beläggning på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till beläggning

Oomvända män går över schaktet i helvetet på en usel beläggning.
subdirectory_arrow_right Unconverted men walk over the pit of Hell on a rotten covering.
Och det finns otaliga platser på denna beläggning, så svag, att den inte kommer att bära deras vikt.
subdirectory_arrow_right And there are innumerable places on this covering so weak, they will not bear their weight.
En liten beläggning.
subdirectory_arrow_right A little coating. Smoke?
Ursprungligen var hotellet fylld till kapacitet men förlorade 20% beläggning över natten.
subdirectory_arrow_right Initially, the hotel was filled to capacity But lost 20% occupancy overnight.
De använder en speciell typ av beläggning som är en blandning av färg och epoxiharts.
subdirectory_arrow_right They're putting on a new special coating, that's a combination of paint and epoxy resin.
Utan massorna har jag knappt 20 procents beläggning.
subdirectory_arrow_right Without those masses, I'm at less than 20-percent occupancy.
Barrens vaxartade beläggning minimerar vätskeförlust via porerna.
subdirectory_arrow_right The needle-like leaves also have a thick, waxy coating that limits any water loss through pores.
En speciell beläggning på pälsen gör dem osynliga.
subdirectory_arrow_right A special coating on the fur. Light bends around them. Renders them invisible.
Varför har graffiti en skyddande beläggning?
subdirectory_arrow_right Most likely, but why would the graffiti have a protective coating?
Kemisk beläggning?
subdirectory_arrow_right Chemical coating?
Det är en beläggning.
subdirectory_arrow_right It's more like a coating.
Beläggning av epoxipulver.
subdirectory_arrow_right Epoxy powder coating. Right?
Med ett privatiserat fängelse har man ett kontrakt mellan delstaten och fängelset om att delstaten måste hålla en viss beläggning i fängelset.
subdirectory_arrow_right When you have a privatized prison, there's a contract between the state and the prison that the state has to maintain a certain occupancy rate in the prison.
Bilden fångas av en beläggning av silversalter som är osynliga för ögat.
subdirectory_arrow_right The image is captured using a coating of silver salts, invisible to the naked eye.
Galgarna är så hala, som om de har nån beläggning.
subdirectory_arrow_right These hangers are slippery. Like they have some special coating.
På grund av vilseledda reformvänner riskerar vårt fängelsesystem en beläggning på under 135 procent.
subdirectory_arrow_right Madam President, because of the actions of misguided reformers, our prison system is in grave danger of dropping below 135% occupancy.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar