Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

benägen på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till benägen

Igår kväll, han verkade benägen till melankoli.
subdirectory_arrow_right Last night, he seemed inclined to melancholy.
Ja. Benägen att tjata på underordnade om bagateller?
subdirectory_arrow_right Inclined to hound subordinates about small details?
Men jag är benägen att hålla med dig.
subdirectory_arrow_right But I'm inclined to agree with you.
Jag är benägen att hålla med.
subdirectory_arrow_right I'm inclined to agree with you.
Benägen att fnittra, plockar inte upp efter sig.
subdirectory_arrow_right Rather inclined to giggle. Doesn't put things away.
Generalen är benägen att tro att du har fördommar mot denna officer.
subdirectory_arrow_right The general feels you are inclined to be prejudiced against this officer.
Jag är benägen att tro dig.
subdirectory_arrow_right Even at this range, I'm inclined to believe you.
Jag antar, eftersom presidenten citerade er... att ni är benägen att dela hans syn på ekonomin.
subdirectory_arrow_right I assume, since the President quoted you that you're inclined to agree with his view of the economy.
Ja, jag presenterades häromdagen för ett exemplar av den lokala floran som gjorde mig benägen att hålla med er.
subdirectory_arrow_right Yes, I was introduced the other day to a specimen of the local flora that rather inclines me to agree with you.
Jag är benägen att tro, att han gör sitt erbjudande generöst... till Mrs Herbert, för att intressera henne i en större och... en storslagen försäljning.
subdirectory_arrow_right I am inclined to think that he makes his offer generous to Mrs. Herbert in order to interest her in a larger and a grander sale.
Jag kanske är benägen att svara på dessa frågor... om jag inte kände, att de sanningsenliga svar jag skulle ge... på något sätt är av intresse för dig.
subdirectory_arrow_right I might be inclined to answer those questions if I didn't feel that the truthful answers I would give would in no way be of interest to you.
Jag har förstått att han är mer... kreativt benägen.
subdirectory_arrow_right Well, the indications I've gotten are that he's more... creatively inclined.
Du anförtrodde mig 500000 dollar så därför är jag benägen att lita på dig.
subdirectory_arrow_right You trusted me with your half-million dollars. So naturally, I'm inclined to trust you.
Jag har t.o.m. bytt skola så att du skulle känna dig mer benägen... att börja på college om jag var med dig.
subdirectory_arrow_right I even transferred so maybe you'd be more inclined... to go back to college if I was with you. Everyone said it was a stupid move, but I didn't care.
Jag är benägen att hålla med.
subdirectory_arrow_right I'm inclined to agree.
Du är benägen att prata för mycket.
subdirectory_arrow_right See, you're naturally inclined to talk too much.
... Hans Majestät föreslår att om vi återlämnar kronan, så kommer han att vara benägen att göra det.
subdirectory_arrow_right However, his majesty proposes that if we return him to the throne, he will be inclined to do so.
Tja, nu har du fått dig en god man och hund och jag är benägen att hålla med Boss angående att hålla dig till ansvar för dem.
subdirectory_arrow_right Well, you got yourself a good man and a good dog, and I'm inclined to agree with Boss about holding a grudge against you for it.
Jag är benägen att...
subdirectory_arrow_right I'm inclined to...
Jag hoppas du är benägen inte för att du borde, att stötta mig.
subdirectory_arrow_right I don't suppose you're, um, inclined... or nor do I think you should be to stand by me.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar