Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

benådar på engelska

— översättning och exempelmeningar

pardon

Kalifen av Bagdad benådar er.
subdirectory_arrow_right The caliph has offered you full pardon.
lägg till

Exampel meningar till benådar

Kalifen av Bagdad benådar er.
subdirectory_arrow_right The caliph has offered you full pardon.
Jag benådar dig. Högre!
subdirectory_arrow_right I pardon you.
När du benådar nån ska alla veta det.
subdirectory_arrow_right Louder. You pardon somebody, you want it known.
Jag benådar dig.
subdirectory_arrow_right I pardon you!
De benådar dig.
subdirectory_arrow_right They give you a pardon.
Vi stöder dem och de benådar mig.
subdirectory_arrow_right We give them the endorsement and the money, they give me a pardon. Yes.
De benådar dig kanske.
subdirectory_arrow_right Hey, maybe they'll give you a pardon, man.
Sen benådar kronan er. Det är deras uppgift.
subdirectory_arrow_right Then the crown will pardon you.
De benådar mig och erbjuder mig en professur i antropologi.
subdirectory_arrow_right A full pardon and reinstatement to Starfleet. I've even been offered a professorship in anthropology at the Academy.
Jag benådar henne när uppgifterna är bekräftade.
subdirectory_arrow_right I'll pardon her as soon as we confirm her information.
Jag vill att presidenten benådar honom.
subdirectory_arrow_right I want the president to pardon him.
Du vill att jag benådar hans son, en dömd mördare.
subdirectory_arrow_right You want me to pardon this man's son, a convicted murderer.
Det är mycket begärt, men om du inte benådar Kellys son, hjälper han oss inte.
subdirectory_arrow_right I know I'm asking a lot, David, but unless you pardon Kelly's son, he's not gonna help us.
Bara du benådar hans son.
subdirectory_arrow_right All you have to do is pardon his son.
Jag benådar dessa pojkar från allt de gjort mot staten Georgia.
subdirectory_arrow_right Moreover, as governor, I hereby pardon these boys of any and all offenses against the great state of Georgia. Go Dogs!
Jag benådar han också.
subdirectory_arrow_right I pardon him too.
Ni verifierar vissa aspekter av min klients framåtglimt, ... benådar honom.
subdirectory_arrow_right You verify certain aspects of my client's flash-forward, pardon him.
Det blir roligt att se Struensees min när jag benådar honom.
subdirectory_arrow_right I can't wait to see Struensee's face when I pardon him.
När allt är klart för avrättning dyker jag upp i sista minuten och benådar personen.
subdirectory_arrow_right When a condemned man is about to be executed, I show up at the last minute and pardon him.
Herr Fiil vill att rätten benådar ungdomarna.
subdirectory_arrow_right Mr. Fiil requests that the court reprieve the youths.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar