Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

berättigad på engelska

— översättning och exempelmeningar

legitimate

Det är en berättigad fråga.
subdirectory_arrow_right It's a perfectly legitimate question.

authorized

Uteslutande vidare berättigad undersökning...
subdirectory_arrow_right Barring further authorized inquiry...

justified

Jag antar ni känner er berättigad.
subdirectory_arrow_right I presume you feel justified.
lägg till

Exampel meningar till berättigad

Ni är... skulle jag just säga... inte längre berättigad.
subdirectory_arrow_right You are, I was about to say, no longer eligible.
Det är en berättigad fråga.
subdirectory_arrow_right It's a perfectly legitimate question.
Det var en berättigad fråga.
subdirectory_arrow_right I was asking a legitimate question.
Jag ska inte uppehålla dig, vill bara att du ska veta att som mor till en universitets spelare är du berättigad till att gå med i Boosters.
subdirectory_arrow_right I don't want to keep you, I just want to let you know that as the mother of a varsity player, you're eligible to join boosters.
Är du berättigad till att betala?
subdirectory_arrow_right Are you empowered to make payment?
Du har avtjänat fem år av en livstidsdom och det här är första gången som du är berättigad att få din ansökan prövad av frigivningsnämnden, inte sant? Ja.
subdirectory_arrow_right You've served five years of a life sentence, and this is the first time you've been eligible to appear before the parole board, correct?
Jag har förstått, att fram till du blev berättigad för frigivning så har du upprepade gånger nekat till det här brottet.
subdirectory_arrow_right It's my understanding that until you became eligible for parole this month, you repeatedly denied committing any of these crimes.
Det verkar vara en berättigad fråga.
subdirectory_arrow_right It seems like a perfectly legitimate question to me.
Det är en berättigad fråga.
subdirectory_arrow_right It's a legitimate question.
Efter sex månaders aktiv tjänst är du berättigad till 30 gram gräs.
subdirectory_arrow_right Then after six months of active duty... you are eligible to receive... an ounce of weed.
Er kamp, Christensen, är berättigad.
subdirectory_arrow_right Your cause, Christensen, is legitimate.
Med bakgrund av den allvarliga karaktären av dina brott blir du inte berättigad att komma hit på ytterligare 15 år.
subdirectory_arrow_right Furthermore in light of the severe nature of your crimes you will not be eligible to come before this board for another 15 years.
Om du tycker att Eva är berättigad, ring åklagaren och ge henne vittnesskydd.
subdirectory_arrow_right If you think Ava's eligible, call a US Attorney and put her in WitSec.
Hon är inte berättigad, Art.
subdirectory_arrow_right She ain't eligible, Art.
Dessutom är du en kandidat, och du är berättigad, så det du.
subdirectory_arrow_right Besides, you're a bachelor, And you're eligible, so there you go.
Senator Wen rekomenderar att jag blir helt benådad. Så jag är berättigad att åka med Astraeus.
subdirectory_arrow_right Senator Wen's recommending a full pardon for me, so I'll be eligible for Astraeus.
Så att jag blir berättigad till Astraeus.
subdirectory_arrow_right So I'll be eligible for Astraeus.
Det verkar rättvist du blandar ditt arbete med världen sen är du berättigad till produkterna och så länge som det finns tillräckligt med rester åt andra och så länge som det inte förstörs och att du inte låter något gå till spillo så är det okej.
subdirectory_arrow_right It seems justified you mix your labor with the world then you are entitled to the product and as long as there's enough left over for others and as long as it doesn't spoil and you don't allow anything to go to waste then that's okay.
Jag är berättigad att gå i landsbygden utan att behöva trampa i hundskit.
subdirectory_arrow_right It's the entitlement you got... I'm entitled to walk in the countryside... Yeah, you're superior.
Syftet med utredningen är att se vad du är berättigad till.
subdirectory_arrow_right The purpose of this evaluation is to see what kinda services you're eligible for.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar