Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

besittning på engelska

— översättning och exempelmeningar

possession

Besittning av marken ger ofta äganderätten.
subdirectory_arrow_right Possession is nine points of the law, they say.
lägg till

Exampel meningar till besittning

Tronen är din av börd och besittning men om det här hade varit en friare värld, om folk kunde välja så jag hade jag varit allas val.
subdirectory_arrow_right The throne's yours by descent and possession but if this had been a freer time, if people could elect I'd have swept the country.
Den lär finnas i er besittning.
subdirectory_arrow_right It's in your possession.
Varför finns den då i er besittning?
subdirectory_arrow_right Then how is it in your possession?
Något ont hade tagit besittning av staden.
subdirectory_arrow_right Something evil had taken possession of the town.
Besittning av marken ger ofta äganderätten.
subdirectory_arrow_right Possession is nine points of the law, they say.
Du finner också att visdom... definieras som besittning av erfarenhet och kunskap.
subdirectory_arrow_right You'll also find that wisdom is... defined as the possession of experience and knowledge.
Vi skyndar oss och tar den i besittning.
subdirectory_arrow_right We must hurry and take possession of it.
Tager jag den i besittning... för evärdliga tider för den svenska kronans och regeringens räkning.
subdirectory_arrow_right I will take possession of it, for time immemorial for the Swedish Crown, and the government's behalf.
Tager jag den i besittning för evärdliga tider för den svenska kronans och regeringens räkning.
subdirectory_arrow_right I will take possession of it, for time immemorial for the Swedish Crown, and the government's behalf.
Och Kain betyder besittning.
subdirectory_arrow_right And the meaning of Cain is possession.
Grandiers onda själ har tagit era själar i besittning.
subdirectory_arrow_right The evil spirit of Grandier has taken possession of your souls.
Den hemska svärmen drar fram över jorden och tar allt i besittning.
subdirectory_arrow_right The evil swarm sweeps over the earth, possessing all that it touches.
Vi kommer att gå till Johnson County... Vi kommer att avsätta inkompetent civil myndighet där... och vi kommer att hålla besittning av staden tills vi kan ta ansvar för domstolarna.
subdirectory_arrow_right We will go to Johnson County... we will depose the incompetent civil authority there... and we will keep possession of the town until we can take charge of the courts.
Vi har tagit den i besittning.
subdirectory_arrow_right We've taken possession of it.
Också, personlig besittning av eldvapen...
subdirectory_arrow_right Also, personal possession of firearms...
Nu är det viktigt att ni tar huset i besittning vid lunch i morgon.
subdirectory_arrow_right It is imperative that you take possession of your new house by noon, tomorrow.
En vecka senare åkte vi iväg för att ta det förlovade landet i besittning.
subdirectory_arrow_right A week later, we set off to take possession of the promised land.
Den är min besittning.
subdirectory_arrow_right It's my possession.
Talar du om besittning?
subdirectory_arrow_right You mean possession? Yes.
Channing tar kroppar i besittning.
subdirectory_arrow_right So Channing possesses bodies.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar