Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

besked på engelska

— översättning och exempelmeningar

really

Jag fick besked om att John hade gått ut.
subdirectory_arrow_right When they called me, they really thought John walked out.

information

På mitt rum, så fort du har fått besked.
subdirectory_arrow_right To my office, as soon as you get information.
lägg till

Exampel meningar till besked

Har han inte lämnat något besked?
subdirectory_arrow_right Has he not left a message?
Grev Hentzau med ett besked.
subdirectory_arrow_right No. Your Majesty, Count Hentzau, with a message from the Duke of Strelsau.
Raka besked, ingen tvekan.
subdirectory_arrow_right Flat statements, no hesitation.
Och det ska vara raka besked!
subdirectory_arrow_right And no stupid riddles. Make those messages plain.
Men det ska vara raka besked!
subdirectory_arrow_right No whimsical embellishments. Make those messages clear!
Det ska vara raka besked!
subdirectory_arrow_right Make those messages clear!
Bara ett besked kan stoppa utvecklingen nu.
subdirectory_arrow_right Only one message can stop the development now.
LÄMNA GÄRNA FÔRAREN BESKED OM ÔNSKAD FÄRDVÄG
subdirectory_arrow_right IF YOU HAVE A PREFERRED ROUTE, INDICATE THIS TO THE DRIVER
Här är ett besked om din fältgranskning.
subdirectory_arrow_right Now, here is a notification of your field audit.
Inväntar besked.
subdirectory_arrow_right Awaiting notification.
Vad är det för mening med att anlita... en korrumperad polis om han inte kan missbruka lagen med besked?
subdirectory_arrow_right What's the point of hiring... a corrupt police officer if he can't even abuse the law properly?
Du får besked när jag ska träna men ingen lyssnar
subdirectory_arrow_right Fine, Fine. I tell you to train properly but no one listens
Nej, jag vill inte ha bilder eller några slags besked.
subdirectory_arrow_right Whoah. I don't want photos or any kind of notification.
Jag har gett er besked.
subdirectory_arrow_right I've given you notice.
Enligt besked från justitiedepartementet:
subdirectory_arrow_right Have received notice from U.S. Department of Justice.
Jag får upp ett meddelande till en databas för en hälsovård som dokumenterar Mariska Kopeckis besked att hon byter sitt namn till Vanna Clooney.
subdirectory_arrow_right I get an IM link to a healthcare database that documents Mariska Kopecki's notification that she's changing her name to Vanna Clooney. Huh.
Vi har fått besked att kardinalkollegiet har röstat för att välkomna besökare som medlemmar av kyrkan, och ger ett uttalande senare att fördöma all anti-V retorik bland sina präster.
subdirectory_arrow_right We've just received word that the college of cardinals has voted unanimously to welcome the visitors as potential members of the church and will issue a statement shortly condemning all anti-V rhetoric among its clergy.
Alla medborgare ska stanna inomhus tills ni får vidare besked.
subdirectory_arrow_right All citizens shall remain indoors until further notice.
I så fall har de antagligen fått besked om att jag är död och de döda ska inte återvända.
subdirectory_arrow_right If I had them, you should receive notice of my death. The dead do not return from the war.
Fick besked om vräkning, men bönerna når inte fram
subdirectory_arrow_right Got an eviction notice But my Lord don't hear my prayers
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar