Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

beslöjad på engelska

— översättning och exempelmeningar

veiled

Och som ger intrycket av en beslöjad kvinna.
subdirectory_arrow_right Causes an optical illusion of a veiled woman.
lägg till

Exampel meningar till beslöjad

Och jag är beslöjad.
subdirectory_arrow_right And I am... veiled.
Och som ger intrycket av en beslöjad kvinna.
subdirectory_arrow_right Causes an optical illusion of a veiled woman.
Helt glad såg Amor ut, ... han höll i handen mitt eget hjärta, ... men i famnen höll han... min donna, slumrande, ... och lätt beslöjad.
subdirectory_arrow_right Joyous Love seemed to me... the while he held my heart in his hands... and in his arms... my lady lay asleep... wrapped in a veil.
Hon förblir ett mysterium, beslöjad med ett myggnät, dold, okänd.
subdirectory_arrow_right She remains a mystery, veiled by a mosquito net, obscured, unknown.
Och när banan för rättvisan är beslöjad av dimman av osäkerhet, så finns det bara en lösning.
subdirectory_arrow_right And when the path of justice is obscured by the fog of uncertainty, there is only one solution.
Vilket skiljer honom från de hon kallar sötnos, som ofta är ett försök att mjuka upp en glest beslöjad förolämpning.
subdirectory_arrow_right Since their relationship became carnal Penny has upgraded his designated term of endearment distinguishing him from those she calls sweetie in an attempt to soften a thinly veiled insult.
1967 gav jag ut Dikter för skogen. Den trotsade vår industrialiserade värld, något beslöjad, men ändå.
subdirectory_arrow_right In 1967, I published Poems for the Forest, a defiant stance against our industrialized world slightly veiled, but it was there.
Hon var förstås helt beslöjad så inte förrän jag följde med henne hit och friade såg jag hur hon såg ut.
subdirectory_arrow_right Of course er... she was... she was fully veiled. And it wasn't until I followed her back to New Zealand and proposed that I actually saw what she looked like.
En beslöjad analogi.
subdirectory_arrow_right A veiled analogy.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar