Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

beslag på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till beslag

Jag har order om stängning, beslag och om inspektion av lokalerna.
subdirectory_arrow_right Cease all commerce order, seizure of premises and an inspection order.
För fyra år sen... gjorde knarkroteln en razzia då bland annat... 2000 liter P2P togs i beslag.
subdirectory_arrow_right Four years ago... Narcotics runs a raid in which, amongst other things... 550 gallons of this P-2-P stuff is confiscated.
Olaglig husrannsakan och beslag.
subdirectory_arrow_right Illegal search and seizure.
Ja, och värdeföremål som tagits i beslag har skickats norrut.
subdirectory_arrow_right Yes, indeed. Along with confiscated valuables shipped north as personal baggage.
Jag lossade ett beslag i taget.
subdirectory_arrow_right Oh, whatever you have to do. I was working with one mount at a time.
Tänk dig: stora beslag, färre droger...
subdirectory_arrow_right Imagine. Dramatic seizures. Drastic reductions.
Stora beslag, färre droger.
subdirectory_arrow_right Dramatic seizures.
Vi tar alla vapen i beslag och du ska med nästa transport från planeten.
subdirectory_arrow_right All that's confiscated. Be on the next transport off this rock, or I shoot where it don't grow back.
La du beslag på din pappa kokplatta?
subdirectory_arrow_right Did you confiscate your dad's hot plate?
Vi tar alla vapen i beslag och du ska med nästa transport från planeten.
subdirectory_arrow_right All that`s confiscated. Be on the next transport off this rock, or I shoot where it don`t grow back.
Jag lade beslag på ett vittne, helt på eget bevåg.
subdirectory_arrow_right I just confiscated a witness outside of my authority based on your call.
Ett mycket stort beslag av stöldgods har gjorts i New York. Tjuvarna ledde polisen till en skatt kammare med stulna bilar, pälsar...
subdirectory_arrow_right In what police are calling one of the largest seizures of stolen goods in the history of New York City thieves inexplicably led police to a treasure trove of stolen cars, furs, paintings...
FORMELL INVÄNDNING till beslag
subdirectory_arrow_right Demurrer to Seizure
Någon har lagt beslag på dem?
subdirectory_arrow_right Someone confiscated them.
Vad har man lagt beslag på?
subdirectory_arrow_right What's been confiscated?
Vi borde ta den i beslag och haffa dem.
subdirectory_arrow_right We should confiscate it. –Catch them. –Yeah, yeah, yeah.
Charmigt ställe, tills de försökte lägga beslag på min lön.
subdirectory_arrow_right Nice bedroom community, actually, until that bunch tried to confiscate my earnings.
Herrar, jag är fackmedlem och ni är minderåriga... så det är min plikt att beslag ta den här och den här...
subdirectory_arrow_right Gentlemen, I'm a faculty member, and you're underage, So it's my duty to confiscate this and this and-
Dessutom, så filmade han det hela med mobilen som läraren givetvis lade beslag på.
subdirectory_arrow_right Furthermore, he filmed this act with his cell phone... which the teacher obviously confiscated.
Det mesta är beslag. Men vi köper även in en del till biblioteket.
subdirectory_arrow_right Mostly confiscations, but we also buy stuff for the library.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar