Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

bestrider på engelska

— översättning och exempelmeningar

deny

Jag bestrider inte deras riktighet.
subdirectory_arrow_right I do not deny the accuracy of these logs.

contest

Bestrider du min dom?
subdirectory_arrow_right Sire... Do you contest my judgment?
lägg till

Exampel meningar till bestrider

Bestrider ni det?
subdirectory_arrow_right Do you deny it?
Herr domare, svaranden bestrider inte en fällande dom för dråp.
subdirectory_arrow_right Your Honor, the defendants wish to plead no contest to a charge of voluntary manslaughter.
Då ingen bestrider åtalet och han erkänner sig skyldig så är jag redo att fälla min dom.
subdirectory_arrow_right Since there are no outstanding points to be contested and the plea has been entered I am ready to pass judgment.
Vänta, vänta, de bestrider det.
subdirectory_arrow_right Wait, wait, they're contesting it.
Som ingen bestrider alls.
subdirectory_arrow_right Which is not being contested at all.
Vi bestrider sambandet...
subdirectory_arrow_right We contest any connection...
Han går med på reducering om du inte bestrider omedelbar häktning...
subdirectory_arrow_right He is. He's agreed to reduce if you plead no contest forthwith commitment--
Om du inte bestrider så minskar han anklagelserna till oavsiktlig dråp.
subdirectory_arrow_right If you plead no contest he'll reduce the charge to involuntary manslaughter.
Bestrider du min dom?
subdirectory_arrow_right Sire... Do you contest my judgment?
Vi bestrider åklagarens yrkande om häktning.
subdirectory_arrow_right We oppose detention.
Men ett antal av era barn bestrider nu avtalens laglighet.
subdirectory_arrow_right But a subset of your children is contesting the legality of those documents.
Bestrider du det?
subdirectory_arrow_right You contest that?
Bestrider du den här rapporten?
subdirectory_arrow_right Are you contesting this report? No. Yes.
Vi bestrider inte åtalspunkterna.
subdirectory_arrow_right So we plead no contest, Your Honor. All right.
Och Wilson Rogers, den självbelåtne jäveln, bestrider mitt yrkande.
subdirectory_arrow_right And Wilson Rogers, that smug son of a bitch, he files a motion, opposing my motion.
Rogers bestrider mitt yrkande så jag måste argumentera för varför Benzevich ska vittna igen.
subdirectory_arrow_right Have, have him how? Rogers opposes my motion. So I have to make an argument as to why am I allowed to... depose Father Benzevich a second time, okay?
Det finns inte ett uns sanning i det och jag bestrider det.
subdirectory_arrow_right There is not one shred of truth to it. I deny it. Good.
Vi bestrider fortfarande resultatet av den undersökningen.
subdirectory_arrow_right We are still contesting the results of that investigation.
Mr Walters bestrider inte.
subdirectory_arrow_right A pleasure, Your Honor. Mr. Walters pleads no contest.
De vill se en förändring. En som inte bestrider monarkin, utan delar dess bördor.
subdirectory_arrow_right They wish to see change, one that would not deny the monarchy but share in its burden.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar