Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

betar på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till betar

De betar på Barbs mark.
subdirectory_arrow_right They're grazing on Barb land.
Mina män, satyrer som betar på ängarna... ska med deras gethovar dansa.
subdirectory_arrow_right My men, like satyrs grazing on the lawns, Shall with their goat feet dance an antic hay.
Det vet minsta barnunge. Åsnan som betar på den väldoftande ängen, äter sötpotatis och tillbringar natten på Hotellet med den goda maten.
subdirectory_arrow_right This is the donkey, which grazes perfumed meadow grass, eats peeled sweet pomegranates,
Sådana djur som för närvarande betar på fälten... tillåts fortsätta att göra detta.
subdirectory_arrow_right Such animals as are presently grazing in the fields will be permitted to continue to do so.
Svärdet har lagts ner Den svarta springaren betar
subdirectory_arrow_right The blade has stuck The black steed grazes
Det är en riktig timmerstuga med riktiga rådjur som betar på gården.
subdirectory_arrow_right It's an actual log cabin with actual deer grazing in our yard.
Gå dit bort och kolla att buffeln betar som den ska.
subdirectory_arrow_right Walk over there and make sure the buffalo are grazing properly.
Se gasellen där han betar på de öppna slätterna.
subdirectory_arrow_right Watch the gazelle, as he grazes through the open plains.
Hästar som betar om natten...
subdirectory_arrow_right Horses grazing at night...
Han betar, tror jag.
subdirectory_arrow_right I think it is grazing.
De flesta olyckor sker antingen, som Richard berättade, när en flodhäst under vattnet blir träffad i huvudet av en paddel, eller något, och blir förbannad och bestämmer sig för att välta båten, eller när folk ger sig ut i natten, när de flesta flodhästar betar.
subdirectory_arrow_right Most accidents occur either, as Richard said, because a submerged hippo has inadvertently whacked its head on a paddle or something and is very cross and decides to overturn a boat, or because people are out walking at night, when most hippos leave the water to graze.
... och jag menar det visar sej att de vita sakerna är betar, och jag menar betar!
subdirectory_arrow_right It turns out the white things are tusks, and I mean, tusks!
Här betar även abessinska stenbockar som också är unika för dessa högländer.
subdirectory_arrow_right The Gelados graze alongside Walia Ibex, which are also unique to these highlands.
Och de betar ändå.
subdirectory_arrow_right And they still graze.
Nu betar den under ytan.
subdirectory_arrow_right Now he grazes in underwater pastures.
Hon betar och är lycklig.
subdirectory_arrow_right Grazing away happily, I should think.
Bara betar min arm.
subdirectory_arrow_right Just graze my arm.
Men larverna behöver mycket ljus och får det när boskap betar.
subdirectory_arrow_right However, in order to survive, the larvae need plentiful light, which often occurs inadvertently when livestock are grazing.
Nötkreatur betar och soja produktion i synnerhet.
subdirectory_arrow_right Cattle grazing and soy production in particular.
Delägare Markegard familjen gräs-fed Sammantaget vi betar 1800 hektar och detta är vårt hem ranch, och detta är 381 hektar.
subdirectory_arrow_right Altogether, we graze 1800 hectares and this is our home ranch, and this is 380 hectares.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar