Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

betecknar på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till betecknar

Hör här: Över huvud är allt som kallas andevetenskap det må avse jaget, samhället, staten, moralen eller religionen endast en intellektuell lek med uttryck som betecknar något verkligt.
subdirectory_arrow_right Listen to this: Everything is part of what is called spiritual science. This may include the self, society, the state, morals or religion. This is simply an intellectual game with expressions which one uses as if to denote something real.
Det betecknar det som är bäst...
subdirectory_arrow_right It can mean the best or tops.
Primrose, visste du, att en vit ros betyder renhet... en gul ros, markerar slutet på en affär... och en röd ros betecknar passion?
subdirectory_arrow_right Primrose, did you know that a white rose signifies purity... a yellow rose marks the end of an affair... and a red rose signifies passion?
Så länge jag betecknar Tabr som neutral mark ska inget våld begås av någon part i konflikten.
subdirectory_arrow_right As long as I designate Sietch Tabr neutral territory, no violence may be committed by any party to this conflict.
Det och romerska rikets uppgång betecknar antikrists födelse.
subdirectory_arrow_right Now, these are signs, together with the rise of the Roman Empire, which signify the birth of the Antichrist.
I det fallet betecknar det ägande.
subdirectory_arrow_right In that case, it signifies ownership.
För en maori eller marinsoIdat betecknar det tillhörighet.
subdirectory_arrow_right To a Maori tribesman, or a Marine, it signifies belonging.
Bokstaven C betecknar oftast nån slags ventil.
subdirectory_arrow_right This letter C, it usually designates some kind of heating vent.
M betecknar en mätare.
subdirectory_arrow_right The M designates a meter.
Medan krusidullerna på den nedre zonen betecknar en mycket kreativ men noggrann natur.
subdirectory_arrow_right While the flourishes on the lower zone denote a highly creative yet meticulous nature.
Han doserades under flera dagar. Det betecknar detta som mord.
subdirectory_arrow_right I mean, he was dosed over several days, which pretty much nails this as murder.
Med förutsättningen att ingenting förändras, fysiskt eller annorledes så skulle jag inte motsätta mig att vi inte längre betecknar dig som inte min flickvän.
subdirectory_arrow_right With the understanding that nothing changes whatsoever physical or otherwise I would not object to us no longer characterizing you as not my girlfriend.
Ett sjöuttryck som först var med i kapten Frederick Marryats roman från 1830: The King's Own och som även betecknar en mycket farlig situation.
subdirectory_arrow_right A nautical idiom first documented in Captain Frederick Marryat's 1830 novel The King's Own, signifying a situation of great peril.
Enligt Carnificinas tradition betecknar det ultimata dråpet höjden av seger.
subdirectory_arrow_right In storied tradition of Carnificina, the ultimate kill signifies pinnacle of victory.
Jag skulle också göra observationen att det inte finns något hos er som betecknar den typ av kvinna som åtnjuter fönstershopping-
subdirectory_arrow_right I would also make the observation that there is nothing about you that signifies the type of woman who enjoys window shopping,
Det här hjärtat betecknar det kinesiska ordet zhong som betyder hjärta men samtidigt låter som klocka som är den här spelarens efternamn.
subdirectory_arrow_right For example, this heart here Represents the chinese word zhong, which means heart, But also sounds like the word bell,
De här kinesiska symbolerna betecknar orden sol och stor.
subdirectory_arrow_right These symbols stand for the chinese words For sun and big.
Du inser väl att det betecknar samtycke?
subdirectory_arrow_right You do know that signifies agreement, right?
Jag är ledsen, mr Norrell men ända sedan jag återvände från Iberiska halvön har det känts orätt att jag betecknar mig som er adept.
subdirectory_arrow_right I'm sorry, Mr Norrell... but ever since I came back from the Peninsula, it has not felt right for me to call myself your pupil.
Jag tror inte på själen. Inte i den traditionella bemärkelsen. Inte heller på det moderna sättet som betecknar andlig vakenhet.
subdirectory_arrow_right I don't believe in the soul... not in the way it's traditionally used, nor in the more modern meaning, which connotes connectedness and being spiritually awake.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar