Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

betraktar på engelska

— översättning och exempelmeningar

look at

Se hur han betraktar henne
subdirectory_arrow_right Look at how he looks at her

consider

Betraktar du dig som lycklig? Ja.
subdirectory_arrow_right Do you consider yourself a happy person?

regard

Jag betraktar mig som hennes mamma.
subdirectory_arrow_right I've come to regard myself so completely as her mother.
lägg till

Exampel meningar till betraktar

När man sitter uppe sent på natten och betraktar sig själv... Då har sanningen en tendens att ligga där, rakt framför en.
subdirectory_arrow_right At this hour of the night, you look at yourself, and the truth has a way of lying there on the rug in front of you.
De går tillbaka, pippar lite till och sen betraktar de månen.
subdirectory_arrow_right They go back and they screw a little bit more. And then they contemplate the moon.
Jag känner dig därför att jag betraktar dig när du sover.
subdirectory_arrow_right I know you because I look at you while you sleep.
Min sudanesiske guide betraktade stan som en nyzeeländare betraktar Rom.
subdirectory_arrow_right My guide was from the Sudan Police and regarded this ancient centre of his culture as a New Zealander might regard Rome.
Se hur han betraktar henne
subdirectory_arrow_right Look at how he looks at her
Se hur hon betraktar mig
subdirectory_arrow_right Look at how she looks at me
När jag betraktar er i fortsättningen ser jag inte en mäktig krigare.
subdirectory_arrow_right Whenever I look at you now I won't see a powerful Cardassian warrior.
Vi betraktar oss som tvåkustiga om Mississippifloden är en kust.
subdirectory_arrow_right We consider ourselves bl-coastal if you consider the mississippi river one of the coasts. Wo Extras, let's go.
Hur jag än betraktar det, så förtjänar ni det inte.
subdirectory_arrow_right No matter how I look at it, you don't deserve this.
När vi betraktar denna industri, denna rena, amerikanska industri och jag inleder min valkampanj i min strävan mot staden på höjden, vill jag säga detta...
subdirectory_arrow_right And as we look at this industry Shh-hh... as we look at this clean, American industry, and as I begin my campaign for Congress in my aspirations toward that city on the hill,
Jag är ärrad i själen och betraktar livet helt annorlunda.
subdirectory_arrow_right I have. I'm scarred now and I look at life very differently.
Får jag poängtera, med syfte på de särskilda undantagen att det är allmänt känt, jag har själv hört det dryftas att det finns 80 miljoner goda tyskar och var och en känner sin anständiga jude, även om de betraktar de övriga som ohyra.
subdirectory_arrow_right May I just point out, in regard to special exemptions it's widely known, I've heard the opinion expressed myself that there are 80 million good Germans and each one knows his decent Jew, even if he regards all the rest as vermin.
Men i det här fallet betraktar vi också graden av hjärnskador
subdirectory_arrow_right BUT IN THESE CASES WE ALSO CONTEMPLATE DEGREES OF BRAIN DAMAGE
Jag trodde att du var intresserad av hur man betraktar verket.
subdirectory_arrow_right I thought what mattered wasn't the work, but how we look at it.
Man fattar det om och om igen, varje gång man betraktar sitt liv och den situation man hamnat i.
subdirectory_arrow_right You make it over and over again, every time you look at your life and you see the position you're in and who put you there.
Ni betraktar mig som en kung Midas.
subdirectory_arrow_right You look at me and you see some kind of Hollywood King Midas.
De blir rädda för det och betraktar det som ett monster.
subdirectory_arrow_right They learn to fear it. And then they look at it like a monster!
Jag vill att du betraktar deras ansikten.
subdirectory_arrow_right I just want you to look at their faces.
En jury betraktar det tillsammans med pengarna du tog från honom och de kommer att dra sina egna slutsatser.
subdirectory_arrow_right A jury is gonna look at that along with the money you were taking from him and they will draw their own conclusion.
Men jag betraktar min rädsla och ber för att hitta en gnutta mod för att våga möta den.
subdirectory_arrow_right All the time. But I look at my fear... and I pray to find some small piece of bravery to face it.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar