Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

betydelse på engelska

— översättning och exempelmeningar

meaning

Betydelse någon gjort en deal?
subdirectory_arrow_right Meaning someone's done a deal?

consequence

Mitt namn saknar betydelse.
subdirectory_arrow_right My name is of no consequence.

significance

Vad har bilen för betydelse?
subdirectory_arrow_right What's the significance of the car, Lee?
lägg till

Exampel meningar till betydelse

Det är en fråga om oändligt liten betydelse för mig... vems fel det är.
subdirectory_arrow_right It's a matter of infinitely small importance to me... whose fault it is.
Ärendet är av vital betydelse, både för Chroma och Jorden.
subdirectory_arrow_right The matter is of vital importance, both to Chroma and to the Earth.
Här är det kvinnorna som sköter ärenden av vital betydelse.
subdirectory_arrow_right Women are in charge of matters of vital importance here.
Mack leder en liten grupp män som inte har familj som inte har några pengar och inte några ambitioner förutom att diskutera intressanta ämnen utan betydelse.
subdirectory_arrow_right Mack leads a small group of men who have in common no families, no money and no ambition beyond the time to discuss matters of interest but little importance.
Det som finns under dem deras betydelse är det viktiga. Ja, det stämmer.
subdirectory_arrow_right What's under them... their meaning is what's important.
När jag visade honom artefakten kände han dess kraft och betydelse.
subdirectory_arrow_right When I showed him the original artifact, he sensed immediately its power and importance.
Fast den betydelse jag har betyder inget.
subdirectory_arrow_right It's just that the kind of importance I have, it doesn't matter if I don't do it.
Jag vet inte om det här har betydelse men tidigare i SLC såg jag hur mr Doral verkade hålla på med...
subdirectory_arrow_right Oh, by the way, I-I don't know if this is important might be important, might not be important but earlier when I was on the C.I.C., I noticed that Mr Doral... seemed to be doing, um--
Som vi alla vet, 21-års dagen för en arvinge till det Genovianska blodsbandet... är verkligen en angelägenhet med stor offentlig betydelse.
subdirectory_arrow_right As we all know, the 21st birthday of an heir to the Genovian bloodline is indeed a matter of great public significance.
Ni verkar överskatta er betydelse.
subdirectory_arrow_right You seem to have an inflated sense of your importance.
Betydelse kan komma an på andra saker än ers nåd kan föreställa sig.
subdirectory_arrow_right Importance may depend upon other matters than Your Ladyship can conceive.
Det har ingen betydelse, jag bara kommenterar.
subdirectory_arrow_right That's of no significance, I'm just commenting.
Den familjen har en uppblåst bild av sin egen betydelse.
subdirectory_arrow_right Well that family has an inflated sense of its own importance.
Du har en uppblåst syn på din betydelse.
subdirectory_arrow_right You have an inflated sense of your importance.
Hennes smärta, påfrestningar, skrik eller krav har ingen betydelse.
subdirectory_arrow_right Her pain, strain, cries or demands are of no significance.
Vi törstar efter signifikans. Efter tecken på att vår existens har betydelse för universum.
subdirectory_arrow_right We hunger for significance, for signs that our personal existence is of special meaning to the universe.
Du har en doktorsgrad, och känsla för din egen betydelse. Men detta är ingen föreläsningssal.
subdirectory_arrow_right Son, I understand you got a PhD and a healthy sense of your own importance, but this isn't a college lecture hall.
Hur dina föräldrar behandlat dig är viktigt men generna du ärvt har större betydelse.
subdirectory_arrow_right And, sure, how your parents treated you is important but the genes they passed on matter more.
De uppgifter du kommer med nu hade haft enorm betydelse för honom och hans försvar.
subdirectory_arrow_right The information you're bringing forward now, would have been of significant importance to both the man and his case.
Det skulle vara viktigt och ha betydelse.
subdirectory_arrow_right You wanted it to be important, and have meaning, so it did.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar