Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

bevittnar på engelska

— översättning och exempelmeningar

witness

Om ni bevittnar det, är det juridiskt bindande.
subdirectory_arrow_right Now, you witness it and it's legal.
lägg till

Exampel meningar till bevittnar

Om paret Chisholm bevittnar signaturen gäller den nog.
subdirectory_arrow_right If Mr. and Mrs. Chisholm witness my signature, it'll be all right.
Även om ni lider under dem och bevittnar ondska som övergår ert förstånd hota inte med våld tillbaka.
subdirectory_arrow_right Even though, under them, you suffer cruelties and witness maliciousness beyond your mind's dimensions make no threat of violence in return.
Om ni bevittnar det, är det juridiskt bindande.
subdirectory_arrow_right Now, you witness it and it's legal.
Vi bevittnar en match som kommer att gå till historien.
subdirectory_arrow_right We're all witness to an occasion long to be remembered.
Ni och doktorn bevittnar detta.
subdirectory_arrow_right I want you and the doctor to witness this.
Kung Freyne vill att hans son bevittnar hans ädla seger.
subdirectory_arrow_right King Freyne wants his son to witness his noble victory.
Ni bevittnar inte en robotattack, utan övergangen till en ny världsordning.
subdirectory_arrow_right What you're about to witness, Miss Lin, is not so much a missile attack but the launch of a new world order.
Säg dem vad ni bevittnar här!
subdirectory_arrow_right Tell them what you witness here!
Vi behöver någon som bevittnar våra liv.
subdirectory_arrow_right Because we need a witness to our lives.
Stannar du och bevittnar det?
subdirectory_arrow_right Would you stand witness?
Klienten anlitar mig, jag bevittnar ett mord.
subdirectory_arrow_right Bitch client. Hires me, has me witness a murder.
Vi bevittnar två människor som äktar varandra i sann kärlek.
subdirectory_arrow_right We witness two people choosing to marry ones they truly love.
När de andra väl bevittnar sin falska guds död, inser de sanningen och går in i våra led.
subdirectory_arrow_right Once the others witness the death of their false god, they will realise the truth and join our ranks.
Jag vill att du bevittnar det jag nu tänker göra.
subdirectory_arrow_right I want you to witness what I'm about to do.
Det är många som bevittnar olyckor.
subdirectory_arrow_right Well, a lot of people witness accidents.
För om jag bevittnar något, ska jag döpa mig själv till Crash Fistfight
subdirectory_arrow_right 'Cause if I ever witness anything, I'm gonna name myself Crash Fistfight.
De bevittnar historien så att andra kan ta lärdom.
subdirectory_arrow_right They bear witness to history so that others might learn.
De vill att vi bevittnar händelsen.
subdirectory_arrow_right And they wanted us to witness the event.
Kära vänner, kollegor, vi står här idag vi bevittnar en ny ljus början.
subdirectory_arrow_right Dear friends, colleagues, as we stand here today we bear witness to a bright new beginning.
Idag bevittnar vi till en speciell handling i en av världens stora stunder.
subdirectory_arrow_right Today we bear witness to an extraordinary act in one of the world's defining dramas.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar