Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

bildspråk på engelska

— översättning och exempelmeningar

imagery

AIlätande visar på ert inspirerade bildspråk.
subdirectory_arrow_right Omnivorous has your pure, inspired imagery in it.
lägg till

Exampel meningar till bildspråk

AIlätande visar på ert inspirerade bildspråk.
subdirectory_arrow_right Omnivorous has your pure, inspired imagery in it.
Fantastisk i sitt användade av negativt bildspråk.
subdirectory_arrow_right Great in its use of negative imagery. I can't stand this guy.
Salingers bildspråk i Räddaren i nöden ska... Ursäkta mig.
subdirectory_arrow_right Salinger uses imagery in Catcher in the Rye to-
De kommunicerar genom bildspråk. De refererar till individer och platser i sina myter och historier.
subdirectory_arrow_right They communicate through narrative imagery, a reference to people and places from their mytho-historical accounts.
Bildspråk är allt för tamarierna.
subdirectory_arrow_right Exactly. Imagery is everything to them.
Var tror du jag fick mitt bildspråk från?
subdirectory_arrow_right Where do you think I came up with the imagery?
Han tog bara hjälp av ett våldsamt bildspråk för att betona syndens ondska.
subdirectory_arrow_right He was merely using violent imagery to emphasies the wickedness of sin.
Jag tycker att detta är ett mycket underbart verk... och det är en perfekt illustration av det jag berättade... om att inte vara rädd att använda kontroversiellt bildspråk.
subdirectory_arrow_right Well, I think it's a really wonderful piece... and it illustrates perfectly what I was saying... about not being afraid to use controversial imagery.
Våra referensgrupper visade oss att vi borde ta ett förebyggande steg och visa upp ett yngre bildspråk i vår nya kampanj.
subdirectory_arrow_right Our focus groups taught us that it'd be wise to do a preemptive strike and showcase young imagery in our new campaigns.
Jag tänker läsa en fin dikt på begravningen, något med fint bildspråk.
subdirectory_arrow_right I'll read a nice poem at the funeral. Something with imagery.
Självhypnotiskt negativt bildspråk.
subdirectory_arrow_right No. Self-hypnotic negative imagery.
Boken innehåller symboler ur Thoriernas uråldriga bildspråk.
subdirectory_arrow_right In the book our scholars have found symbols that resemble ancient Thor imagery.
Varje kultur producerar sitt eget sexuella bildspråk som är lika distinkt som dess mat.
subdirectory_arrow_right Every culture produces its own peculiar sexual imagery, as distinct as its cuisine.
Det är kristet bildspråk, inte pagan.
subdirectory_arrow_right He's right. It's Christian imagery, not pagan.
Men ändå på jorden så blev eld associerat med djävulska bildspråk.
subdirectory_arrow_right And yet, on Earth at some point, fire became associated with demonic imagery.
Jag sa skriv vad ni vill men satsa på ett beskrivande bildspråk.
subdirectory_arrow_right Write whatever you want. Just load it up with descriptive imagery.
Jag ville prata om era beskrivande bildspråk.
subdirectory_arrow_right I wanted to talk about your creative imagery assignments.
Klassiskt bildspråk.
subdirectory_arrow_right Classical imagery.
Underbart bildspråk. Det fungerar inte att bara begrava boken.
subdirectory_arrow_right Wonderful imagery, but it won't work if you just bury the book.
Den har ett kraftfullt bildspråk och är ett självklart val.
subdirectory_arrow_right Powerful imagery and I'll take that any day of the week.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar