Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

eder på engelska

— översättning och exempelmeningar

yours

Eder, John Eyre, Madeira.
subdirectory_arrow_right Yours, John Eyre, Madeira.

your

Dina eder hemsöker mig mer än far själv.
subdirectory_arrow_right Your vows haunt me more than father himself.
lägg till

Exampel meningar till eder

Svärd är en ed, och eder måste gälla. Vill du va' min vän, så va' vän me'n och vill du inte det så va' ovän med mig med!
subdirectory_arrow_right A s-s-sword is an oath, [Laughter] and oaths must have their place corporal Nym, an thou will be friends, be friends
Eder Göring.
subdirectory_arrow_right Yours truly, Goering.
Han avslöjade dem i utbyte mot högtidliga eder.
subdirectory_arrow_right He revealed them to me in exchange for solemn oaths...
Om vi ska avlägga eder, vet jag fler som borde göra det.
subdirectory_arrow_right Then if we're taking oaths, there's a few people I'd like to swear in.
Vi avlägger inga eder på Baird.
subdirectory_arrow_right There are no oaths at Baird.
Ordenseden är överardnad andra eder.
subdirectory_arrow_right The lodge oath overrides anything else.
Lnte ens eder är vad de har varit.
subdirectory_arrow_right Things are not what they were, not even the blood oath.
Era ritualer är tomma eder som ni varken förstår eller lyder.
subdirectory_arrow_right Your rituals are empty oaths you neither understand nor live by.
Eder förbundne, och så vidare.
subdirectory_arrow_right Yours, etc.
Eder förbundne, och så vidare.
subdirectory_arrow_right Tsk! Yours, etc. Thank you.
Rohans ryttare, ni svurit era eder.
subdirectory_arrow_right Riders of Rohan, oaths you have taken.
Han vaknade upp till en värld av dåliga pojkvänner, eder och gonnoré.
subdirectory_arrow_right Well, he woke up to a world of bad boyfriends, oaths, and gonorrhoea.
Byar i strid, eder, Hämnd från andra sidan havet.
subdirectory_arrow_right Competing villages, ancient oaths, revenge from across the ocean.
Ordet hemligt är mycket motbjudande i ett fritt och öppet samhälle och vi är som folk, naturligt och historiskt emot hemliga sällskap hemliga eder och hemliga förfaranden.
subdirectory_arrow_right The very word 'secrecy' is repugnant in a free and open society and we are as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings.
Eder Ingmar Bergman.
subdirectory_arrow_right Yours; Ingmar Bergman.
Ty jag skall hämta eder ifrån folken och församla eder ifrån alla länder och föra eder till edert land.
subdirectory_arrow_right For I will take you from among the heathen and gather you out of all countries and will bring you into your own land.
Jag skall rena eder från all eder orenhet och från alla edra avgudar.
subdirectory_arrow_right From all your filthiness and from all your idols, will I cleanse you.
Eder, John Eyre, Madeira.
subdirectory_arrow_right Yours, John Eyre, Madeira.
Vårt folk är och har varit emot hemliga sammanslutningar hemliga eder och hemliga metoder.
subdirectory_arrow_right And we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings.
Eder och gärningar invaderade varje del av våra liv.
subdirectory_arrow_right Oaths and deeds invaded every part of our lives.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar