Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

efterkälken på engelska

— översättning och exempelmeningar

behind

Du verkligen efterkälken på detta du vet.
subdirectory_arrow_right You're really falling behind on this, you know.
lägg till

Exampel meningar till efterkälken

En del länder, som inte vill komma på efterkälken har redan begärt instruktörer inklusive Frankrike.
subdirectory_arrow_right Some countries, not wanting to be left behind, have already requested instructors, including France.
Vi har bara kört 17 kilometer. Vi kommer på efterkälken.
subdirectory_arrow_right We've only gone ten miles and we're already falling behind.
Du verkligen efterkälken på detta du vet.
subdirectory_arrow_right You're really falling behind on this, you know.
Vi hamnar på efterkälken.
subdirectory_arrow_right We're falling behind. We're not making sandwiches.
Vi hamnar på efterkälken.
subdirectory_arrow_right We oughtn't to get too far behind the rest.
Så, skynda på lite, du är jämt på efterkälken!
subdirectory_arrow_right Come on, make an effort. You're always lagging behind.
Vi håller på att hamna på efterkälken.
subdirectory_arrow_right Mrs Drax: We're being left behind.
Du hade kul när du pinnade iväg och lämnade mig på efterkälken.
subdirectory_arrow_right You had a good time. You had a fine time tromping around and leaving me a half a mile behind.
Rör på dina små påkar, Url, annars kommer du på efterkälken!
subdirectory_arrow_right Keep those little legs moving', Url, or you'll get left behind.
Vi hamnade nästan på efterkälken.
subdirectory_arrow_right That was close. We almost got behind.
Brittisk vetenskaplig teknologi kommer på efterkälken.
subdirectory_arrow_right And British scientific technology will fall very far behind.
Kanske om jag får med en kollega så att jag inte kommer på efterkälken.
subdirectory_arrow_right I promised I'd be the clown. I don't know. If I could drag an associate along to help with interviews so I don't fall behind.
Jag måste vidare, jag hamnar på efterkälken.
subdirectory_arrow_right I have to get going. I'm falling behind.
Kom på efterkälken.
subdirectory_arrow_right Fell behind.
Tomten. Produktionen är på efterkälken. Du måste genast komma.
subdirectory_arrow_right Production has been so behind we need you on the floor immediately.
Vi börjar hamna på efterkälken.
subdirectory_arrow_right We're starting to fall behind.
Några kan ha kommit på efterkälken under de sista timmarna.
subdirectory_arrow_right Some of them may have fallen behind.
En kalv hamnade på efterkälken när hjorden fick bråttom i väg.
subdirectory_arrow_right A calf has been left behind in the panic.
Du vet, man kan inte bli på efterkälken.
subdirectory_arrow_right You know, you can't stay behind.
Vuxna bufflar är farliga och kan lätt trampa ner ett lejon. Så lejonhonorna söker efter svaga kalvar som hamnat på efterkälken.
subdirectory_arrow_right Adult buffalo are powerful and can easily trample lions, so the lionesses seek out weaker calves that fall behind the herd.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar