Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

efterlevande på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till efterlevande

50000 dollar utbetalas årligen till er båda, vid dödsfall till den efterlevande.
subdirectory_arrow_right The sum of $50, 000 a year is to be paid to you and Mr. Kane as long as you both live and thereafter to the survivor.
Men minns, din far har också mist en far och den efterlevande sörjde av sonlig hänsyn för en tid.
subdirectory_arrow_right But you must know your father lost a father, that father lost, lost his and the survivor, bound in filial obligation for some term to do obsequious sorrow.
Men de ger det till de efterlevande.
subdirectory_arrow_right But they give it to survivors.
Underrätta hans efterlevande.
subdirectory_arrow_right Notify his survivors.
De flesta efterlevande kommer till rättsväsendet för emotionellt stöd. De måste se sin käras våldsman gripas, åtalas, fällas och straffas.
subdirectory_arrow_right Most survivors turn to the criminal justice system for a kind of emotional support in their need to see their loved one's assailants apprehended, prosecuted, convicted, and punished.
I egenskap av expert, skulle ni ge klartecken till försäkringsbolag att betala ut till efterlevande? Nej.
subdirectory_arrow_right As an expert, would you give go-ahead to insurance to pay to survivors?
På nätet, via en blogg för efterlevande.
subdirectory_arrow_right Online. This survivors blog.
De efterlevande känner ofta skuld.
subdirectory_arrow_right For one, survivors tend to feel a lot more guilt.
Det bestämde de efterlevande. Respektera deras önskemål.
subdirectory_arrow_right The survivors desired that you, respect their wishes.
Jag avskyr när självmördare gör det enkelt för sina efterlevande.
subdirectory_arrow_right Personally, I hate it when suicides make it easy on the survivors.
Efterlevande, överlevare, et cetera.
subdirectory_arrow_right Legacies, orphans, survivors. Whatever they want to be called this year. It's awful.
Med genomsnittliga inkomster och förväntade livslängder skulle deras efterlevande bara få ett par hundra tusen.
subdirectory_arrow_right Assuming average incomes and life expectancies, their survivors would only receive a few hundred thousand.
Här, på de ökända billiga platserna är var vi hittar offren vars efterlevande skulle gynnas mest av enhetliga betalningar.
subdirectory_arrow_right Here in the proverbial cheap seats is where we find the victims whose survivors would benefit most from uniform settlements.
En arvsstrid mellan de efterlevande dödade företaget.
subdirectory_arrow_right Ashmati Trucking. Eight years ago, the owner died and then there was an ugly inheritance battle between the survivors, which ultimately killed the company.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar