Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

eftertanke på engelska

— översättning och exempelmeningar

consideration

Pojken talar med min mun men använder den utan eftertanke.
subdirectory_arrow_right The boy carries my word yet spills it absent consideration.

reflection

Efter att iakttagit avsevärd eftertanke,
subdirectory_arrow_right After exercising considerable reflection,
lägg till

Exampel meningar till eftertanke

En tids vistelse i ett stilla sjukrum brukar leda till eftertanke ibland.
subdirectory_arrow_right Spending time in a hospital bed often leads to some reflection.
All eftertanke leddes i en viss riktning av Josef Goebbels, tidningarna och radion. Den propagandan var ganska effektiv, tror jag.
subdirectory_arrow_right All your reflections about it were put into a certain direction by Josef Goebbels, by the papers, by the broadcasts, and the influence of that propaganda was rather effective, I think.
Efter mycket eftertanke.
subdirectory_arrow_right After much reflection.
Det var ingen riktig byrå, utan snarare en eftertanke.
subdirectory_arrow_right As a matter of fact, it wasn't really a bureau it was sort of an afterthought.
Attiam efter många timmars djup och smärtsam eftertanke, har kommit fram till att jag inte är dig värdig.
subdirectory_arrow_right That I have after many hours of the deepest and the most painful consideration... Not worthy of me?
Efter att iakttagit avsevärd eftertanke,
subdirectory_arrow_right After exercising considerable reflection,
Jag är befriaren av Paris och du är en jävla eftertanke.
subdirectory_arrow_right I'm the liberator of Paris and you're a motherfucking afterthought!
Att han är vältalig utan att behöva förbereda sig, exakt utan att behöva räkna, och djupsinning utan eftertanke.
subdirectory_arrow_right That he is eloquent without preparation exact without calculation and profound without reflection.
Efter omsorgsfull granskning och grundlig eftertanke finner jag det omöjligt att förneka styrkan i regeringens ståndpunkt.
subdirectory_arrow_right After careful review and thorough reflection, I find it impossible to deny the power of the government's position.
Denna obehagliga anklagelse resulterade i minst 15 minuters allvarlig eftertanke, varefter jag måste konstatera att ja, jag ägnar mig åt generaliseringar om kvinnor.
subdirectory_arrow_right This uncomfortable accusation... has plunged me into at least 15 minutes of serious reflection, from which I have emerged... with the conclusion that, yes, I traffic in female stereotypes.
Men efter grundligt övervägande och närmare eftertanke har jag beslutat att härskaren för de närmaste 10 000 åren måste bli...
subdirectory_arrow_right But after much thought and careful consideration... I've decided that the ruler for the next 10, 000 years... is going to have to be... me.
Förhoppningsvis också en tid för eftertanke.
subdirectory_arrow_right Hopefully, also a time of reflection.
Vid eftertanke, tror jag det är en bra idé.
subdirectory_arrow_right I think, on reflection, that's a good thing.
Jag tvekar lite för att Rice mordet solklart är en eftertanke, men jag skulle gärna vilja gräva lite mer i det.
subdirectory_arrow_right I'm torn because the Rice murder was clearly an afterthought, but I'd love to pursue it a little more.
Jag trodde, av hänsyn och eftertanke, eftersom vi är tvungna att titta på detta de närmsta femtio åren, att du kanske kunde strunta i hennes egenhet och bestämma över henne!
subdirectory_arrow_right I would have thought, out of deference to me, out of some sort of consideration for the fact that we're all going to have to look at this for the next 50 years, that maybe, maybe you could stop indulging her eccentricities and take a stand!
Nu är jag... mindre än en eftertanke.
subdirectory_arrow_right Now I'm... less than an afterthought.
Jag kan stanna här i hundra år, och fortfarande bara vara en eftertanke.
subdirectory_arrow_right I could stay there another hundred years, and still just be an afterthought.
Vi är bara en eftertanke.
subdirectory_arrow_right We're just an afterthought.
Äktenskap skall inte ingås förhastat, utan ske med stor eftertanke.
subdirectory_arrow_right A partnership should not be entered into lightly, but with much consideration.
En eftertanke.
subdirectory_arrow_right An afterthought.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar