Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

efterträdare på engelska

— översättning och exempelmeningar

successor

Efterträdare till Seneca Crane.
subdirectory_arrow_right Successor to Seneca Crane.
lägg till

Exampel meningar till efterträdare

Vi hoppades att ni skulle ändra er, så vi har ingen efterträdare.
subdirectory_arrow_right We were hoping that you'd change your mind, that's why we don't have any successor.
I egenskap av det barnet ska du bli min efterträdare.
subdirectory_arrow_right And so, as that child... you are to be my successor.
Jag ville meddela att min efterträdare kommer strax.
subdirectory_arrow_right My successor will be due any moment.
Vi ska nu utse en efterträdare till var käre vän Peter Bailey.
subdirectory_arrow_right So long! Now we come to the real purpose of this meeting... to appoint a successor to our dear friend, Peter Bailey.
Jag väljer själv min efterträdare.
subdirectory_arrow_right No, I will choose my own successor...
Tror du att Tiberius verkligen har mig i åtanke när hans efterträdare i Rom?
subdirectory_arrow_right Do you think Tiberius really has me in mind as his successor in Rome?
Min efterträdare, på nåt vis.
subdirectory_arrow_right He's my successor.
Min efterträdare.
subdirectory_arrow_right My successor.
Jag har blivit utsedd till er efterträdare.
subdirectory_arrow_right As you know, I've been appointed your successor.
Jag hoppas han får en värdig efterträdare.
subdirectory_arrow_right I hope his successor won't be the opposite.
Du står vid ditt ord, men gör en efterträdare det?
subdirectory_arrow_right We all have to know so we can breathe again. You would honor it, but what about your successor or some gung-ho DA?
Så jag anser att det som krävs... innan vi kan skicka en efterträdare till Nightingale... är att eliminera... detta hinder.
subdirectory_arrow_right So, in my book, what is required first, before we can send out a successor to Nightingale, is the elimination of that impediment.
Frederick kan utnämna sin egen efterträdare.
subdirectory_arrow_right Frederick can appoint his own successor.
Vi måste hitta rätt efterträdare.
subdirectory_arrow_right We just need to find the right successor.
Vem blir er efterträdare, då?
subdirectory_arrow_right Who will be your successor, then? Good question.
Jag lärde honom hur affärerna gick till så att han kunde bli min efterträdare.
subdirectory_arrow_right I taught him the business so he could be my successor.
Den 9 och 1 0 maj rådde det tvivel om Chamberlains efterträdare.
subdirectory_arrow_right During days 9 and 10 of May, it had great doubts how much to the successor of Chamberlain.
Han bär sig åt som om jag var hans son, hans efterträdare men han tror att han ska leva i evighet.
subdirectory_arrow_right He acts like I'm his son, his successor. But he thinks he'll live forever and wants me out.
När mitt öde är nära att fullbordas, känns det inte skönt att ha ett så lyckligt hemliv som jag? Med en så huld maka att hon redan nu tänker på att utse en efterträdare.
subdirectory_arrow_right Is it not a pleasure for me, as I am drawing near the goal to find my home such a happy one my wife so fond of me, that she is even now thinking of appointing a successor?
Men en grundläggande regel är att du kan inte döda en tyrann... om du inte förstås har gjort upp det med hans efterträdare.
subdirectory_arrow_right But one basic rule in this sort of thing is that you must never kill a tyrant unless you've made an arrangement with his successor.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar