Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

egennytta på engelska

— översättning och exempelmeningar

self-interest

Arrogans och egennytta skapar fiender i ens sinne.
subdirectory_arrow_right Arrogance and self-interest creates enemies in your own mind.
lägg till

Exampel meningar till egennytta

Almännytta före egennytta.
subdirectory_arrow_right The community interest before self-interest.
Det finns bara en regel. Egennytta.
subdirectory_arrow_right There's only one rule expediency.
Egennytta.
subdirectory_arrow_right Self-interest.
Känslor och egennytta utgör hot mot friheten och då kommer vi till Bowers-Hardwick-målet.
subdirectory_arrow_right Passion and self-interest are threats to liberty which brings us to Bowers against Hardwick.
Jag argumenterar inte prioritering, utan metod och egennytta.
subdirectory_arrow_right I'm not arguing priority, but method and expediency.
Arrogans och egennytta skapar fiender i ens sinne.
subdirectory_arrow_right Arrogance and self-interest creates enemies in your own mind.
Vad får en del att välja själviskhet, och behovet att hänge sig åt nåt högre medan andra bara känner till egennytta?
subdirectory_arrow_right So what is it, then, that makes some choose selflessness, The need to devote themselves to something greater, While others know only self-interest?
Men ett helt liv av feg egennytta är en otrevlig vana...
subdirectory_arrow_right But a lifetime of craven self-interest Is a nasty habit
Du såg bara till din egennytta.
subdirectory_arrow_right You were looking out for your own self-interest.
USA har blivit en kloak av egennytta.
subdirectory_arrow_right No questions asked. But America has become this cesspool of self-interest.
Jag tror endast på ömsesidig egennytta.
subdirectory_arrow_right I believe only in mutual self-interest.
Jag litar på egennytta.
subdirectory_arrow_right I trust self-interest.
Egennytta, girighet, samhället?
subdirectory_arrow_right Self-interest, greed, society?
Jag litar på deras egennytta.
subdirectory_arrow_right I don't trust the Masters. I trust their self-interest.
Inte av egennytta!
subdirectory_arrow_right Not to be selfish.
I det här fallet ska han få stopp på en blodsfejd mellan två familjer genom ömsesidig egennytta, inflytande eller våld om det krävs.
subdirectory_arrow_right In this case, a man who brings together warring crime families through mutual self-interest, leverage, or violence if necessary.
Jag läsr kapitlet om egennytta, Goodfellow.
subdirectory_arrow_right I'm reading the chapter on self-interest, Goodfellow.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar