Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

elände på engelska

— översättning och exempelmeningar

misery

Elände, det varar mycket längre.
subdirectory_arrow_right Misery lasts much longer.
lägg till

Exampel meningar till elände

Jag är van vid elände.
subdirectory_arrow_right I am accustomed to squalor.
Dalen var inte längre lycklig. Utan harpans magi var allt elände, elände, elände.
subdirectory_arrow_right No longer was the valley happy, for without the magic of the harp, all was misery, misery, misery.
Denna plats av försoning, av fördömda själar och elände, med ingenting att befria dig, ingen tröst, inget vatten för era uttorkade tungor, ingen plats att vila, eller ta ett andetag, utan de eviga, oändliga konvulsionerna av elände...
subdirectory_arrow_right This place of atonement, of damned souls and misery, with nothing to relieve you, no comfort, no water for your parched tongues, no place to rest or take a breath, but the everlasting, infinite convulsions of misery...
Elände...
subdirectory_arrow_right What a shame.
Elände.
subdirectory_arrow_right Oh, woe.
Och elände igen.
subdirectory_arrow_right And Oh, woe again.
Och nu när jag såg henne i sitt armod och elände prisade jag Gud att jag var franciskan.
subdirectory_arrow_right And now... Now that I saw her in the midst of her poverty and squalor I praised God in my heart that I was a Franciscan.
Vilket elände...
subdirectory_arrow_right What a shame!
Det finns en sorts... förfädernas elände i alltihop.
subdirectory_arrow_right There's a kind of, I don't know ancestral squalor to it all.
Stapla eländeelände. Lösa upp det i sked.
subdirectory_arrow_right Pile misery upon misery, heap it up on a spoon and dissolve it with a drop of bile.
Det är bättre än att ruttna bort i grottor leva och dö i ett elände vars like du aldrig har sett.
subdirectory_arrow_right It's better then rotting in caves, ... living and dying in squalor like you've never seen.
När vi tar på oss uniformen träder vi in i ett liv av äventyr och elände.
subdirectory_arrow_right When we put on this uniform, Mr. Hornblower, we entered into a life of adventure and adversity.
Ombudsman Brunt sa att ni ville se Five Points i dess fulla prakt och elände.
subdirectory_arrow_right Commissioner Brunt, said you wanted to view the Points... in all its splendor an squalor.
Vem väljer att leva i elände istället för bland sitt eget folk.
subdirectory_arrow_right Who chooses to live in this squalor, rather than among his own people.
Vi ville inte åka. Åtminstone inte de flesta av oss för vi antog att det elände vi kände till var bättre än ett okänt elände.
subdirectory_arrow_right We did not want to leave or most people in the Ghetto did not want to leave because you figured the misery you knew would be better than the misery you didn't know.
Människor rekryteras överallt där elände existerar. Och elände finns över hela världen.
subdirectory_arrow_right And wherever there is misery, they find people and there is misery, you know, in lots of parts of the world.
De magra tillgångar som plågar oss åsynen av vårt elände och lidande, är en vinst för dem.
subdirectory_arrow_right The leanness that afflicts us, the object of our misery, our suffering, is a gain to them.
Vilket elände.
subdirectory_arrow_right What a shame.
De unga gläds åt er nya värld men vi som är för gamla för att förändras finner blott elände där.
subdirectory_arrow_right The young may rejoice in the new world you have built for them, but for those of us too old to change, there is only fear and squalor.
Jag har suttit fast i ett dystopiskt elände i ett år nu.
subdirectory_arrow_right I've been stuck in this phew dystopian squalor for for a year now.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar