Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

elakhet på engelska

— översättning och exempelmeningar

spite

Av elakhet och svartsjuka
subdirectory_arrow_right Out of spite or jealousy

wickedness

Tack för förståelsen, ers Elakhet.
subdirectory_arrow_right Thank you for understanding, Your Wickedness.

nastiness

Han vet inte vad hyckleri eller elakhet är.
subdirectory_arrow_right He doesn't understand nastiness or hypocrisy.
lägg till

Exampel meningar till elakhet

Det är bara två saker som nånsin betytt nåt för dig... makt och elakhet.
subdirectory_arrow_right There are only two things that have ever meant anything to you... power and cruelty.
Herre, förlåt min ilska och elakhet.
subdirectory_arrow_right And please, dear Lord, forgive me my anger and my spite.
Min mun ska säga sanningen elakhet är en styggelse för mina läppar.
subdirectory_arrow_right For my mouth shall speak truth and wickedness is an abomination to my lips.
Förstå elakhet och svaghet?
subdirectory_arrow_right Understand cruelty and weakness?
Men, det finns en anledning till denna elakhet.
subdirectory_arrow_right But, there is a reason for this cruelty.
Av elakhet och svartsjuka
subdirectory_arrow_right Out of spite or jealousy
Vi gjorde det inte av elakhet.
subdirectory_arrow_right We didn't do it to spite you.
Skådespelarna sår otukt hos era fruar och elakhet hos era barn!
subdirectory_arrow_right The players breed lewdness in your wives and wickedness in your children!
Tack för förståelsen, ers Elakhet.
subdirectory_arrow_right Thank you for understanding, Your Wickedness.
Han vet inte vad hyckleri eller elakhet är.
subdirectory_arrow_right He doesn't understand nastiness or hypocrisy.
Varför är vi, som ett folk, värda att rädda? Vi begår fortfarande mord på grund av girighet, elakhet, avundsjuka.
subdirectory_arrow_right We still commit murder because of greed, spite, jealousy.
Jag kommer att skrika ut om din elakhet sen kommer jag att skrika om din otrohet och sedan, bara för att vara säker på att såra, kommer jag att skrika om dina urvidriga sexualvanor
subdirectory_arrow_right Bree¡H I will scream about your cruelty Then I will scream about your infidelity And then just to make sure it really hurts, I will scream about your distasteful sexual habits
Inte av elakhet.
subdirectory_arrow_right But not out of wickedness.
Tar din elakhet någonsin slut?
subdirectory_arrow_right Does your wickedness ever end?
Min elakhet är självbevarelse och jag hade inte behövt gå så långt om jag inte vore omgiven av inkompetens och förräderi.
subdirectory_arrow_right My wickedness is self-preservation, and I wouldn't have to go to such lengths were I not beset on all sides by incompetence and treachery.
Jag kände mig fortfarande tillbakahållen, så jag började göra vad jag kallar underjordiska nyhetsbrev som gick mycket längre och var roligare med mer humor, intelligens, sarkasm och ibland elakhet.
subdirectory_arrow_right I still felt restrained, so I started doing what I call the underground newsletters which went much further than anything else, had more fun more humor, wit, sarcasm, and sometimes nastiness.
Men igår vann Tommy i kortspel. Så av elakhet och av ren hämndlystnad berättade han för Tommy och Tommy spöade honom för det.
subdirectory_arrow_right So, out of spite, out of sheer vindictiveness, he told Tommy he had fucked me and Tommy battered him for it.
Du skulle förråda dina systrar av ren elakhet.
subdirectory_arrow_right You'd sell your sisters off to Castor out of spite.
Det var nog inte av elakhet.
subdirectory_arrow_right I don't think it was out of spite.
Ers Elakhet, en man är här och ber om er hjälp.
subdirectory_arrow_right Your wickedness, there's a man here to see you. He says he needs help.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar