Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

elastisk på engelska

— översättning och exempelmeningar

elastic

Här har vi en elastisk produkt.
subdirectory_arrow_right What we got here is an elastic product.
lägg till

Exampel meningar till elastisk

Du ska få se hur elastisk den är.
subdirectory_arrow_right Now, wait a minute. I want you to see how resilient it is.
, all den här fritiden plötsligt är tiden elastisk
subdirectory_arrow_right It's all this free time. Suddenly time is so elastic.
Med elastisk binda kan man dra åt hårdare.
subdirectory_arrow_right If you get an elastic bandage, you can pull it tighter.
Mycket elastisk inflammerad vävnad här.
subdirectory_arrow_right Some rather resilient inflammatory tissue here.
Elastisk cellulär dynamik.
subdirectory_arrow_right Pliable cellular dynamics.
När en liten prisförändring skapar en stor förändring i efterfrågan, då är efterfrågan elastisk, men vissa produkter är oelastiska. Det betyder att prisförändringar inte påverkar efterfrågan.
subdirectory_arrow_right When a small change in price creates a large change in demand, then demand is said to be elastic, but some products are inelastic, meaning, a change in price does not affect demand.
Här har vi en elastisk produkt.
subdirectory_arrow_right What we got here is an elastic product.
Din lever är elastisk och har lätt för att återhämta sig
subdirectory_arrow_right I've been doing some reading your liver is very resilient, and your liver heals itself.
Det här är en elastisk organism som kan överleva i den kalla rymden och värmen från inträdet i atmosfären.
subdirectory_arrow_right This is a highly resilient organism able to survive the bitter cold of space and the searing heat of reentry.
Rättvisa lika elastisk som det som användes för att bära sitt byte, slog tillbaka idag mot medlemmar av Miamis bysthållarbrigad Det är...
subdirectory_arrow_right 'Justice as elastic as the items in which they carried their loot, snapped back today on members of Miami's brassiere brigade'. That's what...
Tio tum, tämligen elastisk...
subdirectory_arrow_right Ten inches. Reasonably pliant.
Ryssar har, ur historiskt genetisk synvinkel mer elastisk, mjuk vävnad från folsyrabrist.
subdirectory_arrow_right Russians, from a historical genetic standpoint, have more elastic soft tissue from folic acid deficiency.
Han är påhittig, är han elastisk.
subdirectory_arrow_right He's resourceful, he's resilient.
Hon är som en orkanvind av energi, spänst och elastisk hud.
subdirectory_arrow_right She is a hurricane of vim and vigor and elastic skin.
Likt såpbubblor... ekar vi alla i en elastisk kammare alltid med fruktan att explodera i luften...
subdirectory_arrow_right Like soap bubbles are we... all echoing in an elastic chamber... always the fear of exploding to air.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar