Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

elektron på engelska

— översättning och exempelmeningar

electron

Den har bara en elektron.
subdirectory_arrow_right It has only one electron.
lägg till

Exampel meningar till elektron

En proton, en elektron väte.
subdirectory_arrow_right One proton. One electron.
Lnte ens en vilsekommen elektron. Men jag skrev klar min konsert.
subdirectory_arrow_right Not even a stray electron, but I did finish writing my concerto.
Ser han en skev elektron slår han stort larm.
subdirectory_arrow_right If he sees one electron out of place, he calls for Red Alert.
Och, tillexempel en elektron du vet att du inte riktigt kan mäta den utan att nudda den lite.
subdirectory_arrow_right And, uh... for example, like, an electron. You know, you can't really measure it without bumping into it in some small way.
En fysisk iakttagelse kräver påverkan av någon form av energi, som belysning, och det ändrar karaktären av en elektron, dess väg att fördas.
subdirectory_arrow_right Any physical act of observation requires interaction with a form of energy, like light, and that will change the nature of the electron, its path of travel.
Jag jobbar ju med att konfigurera position och fart av en elektron simultant. Så att de inte längre är konjugerande variabler och avslöja Heisenbergs princip.
subdirectory_arrow_right But I'm working on simultaneously configuring the position and momentum of electrons so they'll no longer be conjugate variables, thereby debunking Heisenberg's uncertainty principal.
Fröken Röd är nu en elektron och du ser henne i en partikelaccelerator.
subdirectory_arrow_right Miss Scarlet is now an electron, okay? And you're looking at her through a keyhole, or a particle accelerator, as you wish.
Colby, jag vill vara din flickvän mer än en elektron vill fästa sig vid en proton.
subdirectory_arrow_right Colby, I want to be your girlfriend more than an electron wants to attach to a proton.
Jag undersökte Dr. Liebers kvarlevor... och elektron generatorn i hans labb.
subdirectory_arrow_right I've examined Dr. Lieber's remains... and the electron generator in his lab...
För, som ni kanske vet, det är bara en elektron i en väteatom.
subdirectory_arrow_right 'Cause, you see, there's only one electron in a hydrogen atom.
Den har bara en elektron.
subdirectory_arrow_right It has only one electron.
Ta en väteatoms elektron.
subdirectory_arrow_right Take the hydrogen atom's electron, for example.
En elektron existerar inte mellan omloppsbanorna.
subdirectory_arrow_right In an atom, an electron doesn't exist between orbitals.
Ju större omloppsbana desto kraftfullare elektron.
subdirectory_arrow_right The larger the orbit, the greater the energy of an electron.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar