Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

elit på engelska

— översättning och exempelmeningar

elite

Elit, lyssna på mig!
subdirectory_arrow_right Elite, listen to me!
lägg till

Exampel meningar till elit

Aldrig har jag sett så mycket elit, alla med ögonen på mig, och väntar på att jag ska slå henne i skallen med en flaska.
subdirectory_arrow_right Never have I seen so much elite, all with their eyes on me, waiting for me to crack that little gnome on the noggin with a bottle.
En av din elit försöker landa utan hjul.
subdirectory_arrow_right One of your elite trying to land without wheels.
Vi tror att han väljer attraktiva flickor och metodiskt bygger upp deras knarkberoende sedan säljs dom till en elit kundkrets runt om i världen.
subdirectory_arrow_right We believe he selects attractive girls methodically builds their dependence on drugs then sells them to an elite clientele around the world.
Och om de är cyniska är det patrioternas cynism... som känner att utan vinstmotiv... kommer inte maktens elit i det här landet att börja kriga... även om de defensiva åtgärderna... i tysk militarism kanske är nödvändiga för...
subdirectory_arrow_right And, if they're cynical, is it the cynicism of patriots who feel that without a profit motive, the power structure elite of this country will not enter the war, even though they feel that the containment of German militarism may be necessary for...
Makten ska vara i händerna på en värdig elit.
subdirectory_arrow_right Power should be in the hands of the worthy elite.
Jag var inlåst på min vördade, fruktade pappas arbetsrum, där han mottog Londons diplomater, världens elit.
subdirectory_arrow_right I was locked in my revered, my feared father's study where he received the diplomatic corps of London, the elite of the world.
Vill du bli elit, måste du göra ett riktigt hack, inte nåt slumpmässigt.
subdirectory_arrow_right To be elite, you have to do a righteous hack, not this accidental shit.
Han är elit.
subdirectory_arrow_right Sure. He's elite.
De är elit!
subdirectory_arrow_right They're elite! Let's get 'em.
Du är elit.
subdirectory_arrow_right You're elite.
En del av en intellektuell elit förbereder att lägga de barbariska horderna på Pluto under sig.
subdirectory_arrow_right Part of an intellectual elite preparing to subjugate the barbarian hordes on Pluto.
Min elit SG-trupp ska försvara lägret från en invaderande styrka av andra SG team, ledda av kapten Nelson.
subdirectory_arrow_right My elite SG squad is to defend the encampment from an invading force of other SG teams, led by Captain Nelson.
Du tillhör nu en elit.
subdirectory_arrow_right You now belong to an elite group.
Jag vill bjuda er till källaren efter måltiden. Vår unga elit ska visa oss något utöver det vanliga.
subdirectory_arrow_right Gentlemen, after dinner, I invite you to the cellar, where our young elite will show us something VERY special.
Men Kiki, vi försöker att nå Newports elit.
subdirectory_arrow_right But Kiki, we're trying to appeal to the Newport elite.
Vi tillhör kustbevakningens elit.
subdirectory_arrow_right This is because we are the Coast Guard's elite.
Civilisationen kontrolleras av en brutal og mäktig elit som har avskärmat seg i världens sista stad. Resten av mänskligheten slåss för sin överlevnad i ödemarken.
subdirectory_arrow_right What's left of civilization is controlled by a brutal and powerful elite who have effectively shut themselves off in the world's last city while the rest of humanity struggle for survival in the surrounding wasteland.
Fram till nyligen var nästan alla ansiktena här vita, ättlingarna till en liten spansk elit som plundrade nationens rikedom och underkuvade indian majoriteten att lida.
subdirectory_arrow_right Until recently, the faces here were almost all white, the descendants of a tiny Spanish elite which plundered the nation's riches and reduced the indigenous majority to serfdom.
En gång fria nationer kommer att bli slavar för en mycket liten elit.
subdirectory_arrow_right Once free nations are slaves to the will of a tiny elite.
CFR fastställda mission är att avskaffa alla nationella gränser i favör av för en kraftig världsregering som administreras av en mycket liten elit.
subdirectory_arrow_right The C.F.R.'s stated mission is to abolish all Nation States in favor of an all powerful World Government administered by a tiny elite.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar