Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

emellertid på engelska

— översättning och exempelmeningar

however

Emellertid, vad mer betyder brevet?
subdirectory_arrow_right However, what else would you say was in this letter?

though

Emellertid hittade du dom rätta orden, Scott.
subdirectory_arrow_right You found the perfect word though, Scott.
yet
lägg till

Exampel meningar till emellertid

Emellertid, vad mer betyder brevet?
subdirectory_arrow_right However, what else would you say was in this letter?
Emellertid, är regler till för att brytas.
subdirectory_arrow_right However, rules were made to be broken.
Emellertid,
subdirectory_arrow_right However,
Emellertid berättade en granne för oss var de var.
subdirectory_arrow_right However, a neighbor told us where they were.
Fläcken, emellertid, blomstrade... och gav sig snart iväg för att söka sin lycka.
subdirectory_arrow_right The spot, however, flourished... and soon set out to seek its fortune.
Det har emellertid så stor relevans för vår utrikespolitik och har fått så stor betydelse för mitt tänkande på detta område att ni måste informeras utan ytterligare fördröjning.
subdirectory_arrow_right Lt, however, has such a bearing on our present foreign relations and has such an important eftect upon all my thinking in this field, that I think you ought to know about it without much further delay.
Emellertid vet jag vad jag måste göra nu.
subdirectory_arrow_right However I know now what I must do.
Golden Horde, emellertid, ser ut att ha flera omplaceringar från andra lag.
subdirectory_arrow_right The Golden Horde, however, seem to have several transfers from other teams.
Intressant nog, emellertid, sprang jag på Annie igen.
subdirectory_arrow_right Interestingly, however, I did run into Annie again.
Dayan har emellertid strikt dementerat förmodanden, att han och Hussein skulle träffa varandra
subdirectory_arrow_right Dayan has however denied the presumptions, that himself and Hussein were going to meet
Jag accepterar emellertid att ni inte är van att dricka vin.
subdirectory_arrow_right However, I have accepted that you are unused to wine.
Det finns, emellertid, ett tecken som identifierar honom som Antikrist.
subdirectory_arrow_right There is, however, one sign that identifies him as the Antichrist.
Emellertid, från beskrivningen... är det möjligt att tro att det var Nathan Bates son.
subdirectory_arrow_right However, from the description... it is possible to believe he was Nathan Bates' son.
Emellertid hävdas nu att avvikelsen berodde på ett enkelt avskrivningsfel.
subdirectory_arrow_right However, officials now attribute the discrepancy to a simple clerical error.
Han ändrade snabbt sin historia, emellertid...
subdirectory_arrow_right He quickly changed his story, however...
Emellertid, eftersom ni insisterar... föreslår jag att ni tar hit honom... torsdagen den 28:e, klockan sex.
subdirectory_arrow_right However, since you insist I propose you bring him to see me on Thursday, the 28th, at six o'clock p.m.
Hon ville emellertid byta ut dem mot ritningarna till Tornfalkplanet.
subdirectory_arrow_right She said, however, she would exchange them for the plans of the kestrel. Oh, tom.
Emellertid, vad skulle ni säga om gratiskort till Waterloo, ett fantastiskt äventyrsbad?
subdirectory_arrow_right However, how would you gentlemen like free passes to Waterloo, home of excellent waterslides?
Jag är emellertid smal, singel och proper.
subdirectory_arrow_right I am, however, thin, single and neat.
Emellertid harjuryn enats om att ljuset från Norden är det som skiner klarast.
subdirectory_arrow_right However, the jury agreed... the Nordic light is shining brightest.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar