Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ena på engelska

— översättning och exempelmeningar

one

Ena tån är borta.
subdirectory_arrow_right One toe's missing on the right front paw.

unify

Det kommer att ena oss.
subdirectory_arrow_right It will bring us together, unify us.
lägg till

Exampel meningar till ena

Det är en vacker dag. För det ena eller andra, inte sant?
subdirectory_arrow_right Well, it's a beautiful day... for something or other, isn't it?
Är det inte det ena, så är det det andra.
subdirectory_arrow_right It's a damn 'nother.
Mellan den perfekta lösningen å ena sidan... och en total katastrof å den andra. Vi anser nog att vi lutar åt...
subdirectory_arrow_right It's a scale, really, with a perfect mission on one end... and then a total pooch screw on the other, and we're more on this...
Ena minuten är det en klump i en kvinnas mage, i nästa är det en person.
subdirectory_arrow_right One minute, it's a blob inside some lady, next minute, it's a person.
Stort palats skapat av kung Taksin den förste att ena hela Siam vårt land kan tacka sin tillkomst till en man de deklarerade galen.
subdirectory_arrow_right Grand Palace born from the mind of King Taksin. First man to unify all Siam. Our country owes its creation to a man they declared insane.
Konungen över Qin var den mest hänsynslösa i sina försök att erövra landet och ena det under himlen.
subdirectory_arrow_right The King of Qin was the most ruthless in his efforts to conquer the land and unify all under heaven.
Vi jobbar med mordfall här, när de anmäls tar vi den ena efter den andra.
subdirectory_arrow_right We work murder cases here, as they come in, one at a fucking time. It's a rotation.
Första gången jag såg dig är den ena av de två filmer som Cary Grant Oscarnominerades för. Och han spelade inte sin Cary Grant persona i någon av dem.
subdirectory_arrow_right Penny Serenade is one of only two films in which Cary Grant received an Oscar nomination, and significantly he didn't play the Cary Grant persona in either one of them.
Men det är ett steg åt det hållet. Eftersom de ena minuten försöker att få dessa fladdermöss med napalm att inte explodera, och sedan: Okej, det funkade inte. En atombomb då?
subdirectory_arrow_right But it's a step because one minute they're trying to get bats with napalm to blow it up and then, OK, that didn't work, an atomic bomb then.
Ena dagen är det en tegelsten, nästa är det en kula.
subdirectory_arrow_right One day it's a brick, the next day it's a bullet.
Kanske den enda som kan ena vår splittrade Jaffa-nation.
subdirectory_arrow_right Perhaps the only one capable of uniting this fractured Jaffa nation.
Hanen lyfter över ena benet över honans rygg, samtidigt som han vänder sig, som i en liten dans ungefär, som slutar med att de hamnar med bakarna mot varandra.
subdirectory_arrow_right The male lifts a leg and swings it over the female's back while turning round, so it's a little like a dance there, and it's turned round so they are now back-to-back.
Ena dagen leker de med Barbie, nästa dag sprängdeg.
subdirectory_arrow_right One day they're playing with Barbies, and the next, it's a semi.
Du vet, ena sekunden, är jag en småstads nyhetskille på uppgång, och nästa minut kan jag inte komma in i mitt hus eftersom min fot inte går igenom dörren.
subdirectory_arrow_right You know, one minute, I'm a small-town on-the-rise news guy, and next thing I know, I can't get into my house, because my foowowon' go through the door.
Utan att ena min familj kan jag inte ena landet.
subdirectory_arrow_right If I can't unite my own family, how am I going to unite the country?
Ena minut är det en lugn trevlig tur till en övergiven isbrytare, i nästa minus 50 och en dr Zhivagosnöstorm.
subdirectory_arrow_right What the hell was that? One minute it's a nice leisurely Skidoo ride to an abandoned Icebreaker, the next it's minus 50 and a Dr. Zhivago snow storm.
Denna enkla handling av tapperhet ger oss möjlighet att samla alla av våra stadsstater och ena Grekland för ett syfte mot en fiende!
subdirectory_arrow_right This simple act of valor... will allow us to rally each of our city-states... and unite Greece... for one purpose... against one enemy!
Jag menar bara, ena stunden är det ett handslag, och nästa en handtralla.
subdirectory_arrow_right What I'm saying is, one minute it's a handshake, the next it's a hand job.
Nånstans gränsar Reddit till kaos. Å ena sidan är det en plats där folk diskuterar dagens nyheter, teknik, politik och andra frågor, och ändå finns där mycket material som är olämpligt på jobbet,
subdirectory_arrow_right Reddit kind of just borders on chaos at some levels, so on the one hand it's a place where people discuss news of the day, technology, politics and issues, and yet there is a lot of kind of Not Safe For Work material, offensive material,
Ena minuten är det ett jobb, nästa ska du suga av honom.
subdirectory_arrow_right One minute it's a job, next he's got his cock in your mouth.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar