Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

enar på engelska

— översättning och exempelmeningar

unite

Anfaller vi skeppen, så enar vi dem.
subdirectory_arrow_right But if we attack their ships, unite.
lägg till

Exampel meningar till enar

Om ingen enar landet och styr det blir det fler strömmar av blod och fler berg av lik.
subdirectory_arrow_right Unless somebody unifies the nation and reigns over us... we will see more rivers of blood... and more mountains of the dead.
Det finns bara en sak som enar oss, en sak som vi alla har gemensamt.
subdirectory_arrow_right The only thing that unites us Is Dr Marten's boots
En kärlek som binder och enar alla levande saker.
subdirectory_arrow_right A love that connects and unites all living things.
Inget enar folk som en gemensam fiende.
subdirectory_arrow_right Nothing unites a people more than a common enemy.
Anfaller vi skeppen, så enar vi dem.
subdirectory_arrow_right But if we attack their ships, unite.
Julsångare bredvid våra enar.
subdirectory_arrow_right Christmas carolers right out next to our junipers.
Det är en fysikalisk princip som enar vår uppfattning om naturens krafter till en enkel ekvation som går att applicera på alla frågor om livet.
subdirectory_arrow_right It's a physics principle uniting our understanding of the fundamental forces of nature into a single equation that's applicable to every question about life on Earth.
De här fem personerna är otroliga i sin förmåga att vandra i olika världar med en vidsynthet som enar åtskilda samhällen.
subdirectory_arrow_right These five individuals are extraordinary in their ability to walk in many worlds, and to hold the big vision that unites diverse communities.
Och vi söker ännu efter teorin som enar två i en enkel förklaring av gravitation
subdirectory_arrow_right Yeah, and we're still in search of a theory to unify the two in a single explanation of gravity.
Den generöse fadern enar alla stammar.
subdirectory_arrow_right /[Voice]: the benevolent father /Unites all tribes.
Religion enar folk.
subdirectory_arrow_right Religions unite.
Fundamentalisterna enar sig.
subdirectory_arrow_right These radicals are uniting against us.
En vacker dag, om Gud vill, kommer allt att ställas till rätta. Sheriffen och prins John blir ett minne blott och Richard enar England.
subdirectory_arrow_right Someday, God willing, all will be made right again... when the sheriff and Prince John are but a memory and Richard returns to unite England.
Varken hopp eller förändring om inte du enar stammarna.
subdirectory_arrow_right No hope, no change unless you unite the tribes.
Jag tackar Tiger för hans hårda arbete som är det som enar oss här i dag.
subdirectory_arrow_right I thank Tiger for his hard work, that unites us here today.
Vet du hur man enar 90 klaner där hälften vill döda de andra för en skymf?
subdirectory_arrow_right Do you know what it takes to unite 90 clans, half of whom want to massacre the other half for one insult or another?
Det finns några enar där borta och en kulle där borta och ett drev. Vad fan är ett drev? Det är en orm.
subdirectory_arrow_right Right, there's a bunch of juniper trees over there and a hill over there and a pinion what the hell's a pinion?
Men mirakel kan hända när vi, som ett folk, enar oss med en röst.
subdirectory_arrow_right But miracles can happen when we, as a people, unite with one voice.
Vi ger de hungriga mat, skyddar de förtvivlade och enar fiender.
subdirectory_arrow_right We feed the hungry, shelter the desperate, unite former enemies.
Mitt universella verk enar alla raser.
subdirectory_arrow_right No, see, the universiality of my work unites all the races.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar